"Bóg dawca i miłośnik życia"
Data: 2018-11-30

W liturgiczne święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego, przy naszym klasztorze i seminarium miało miejsce sympozjum franciszkańskie, pt. „Bóg

dawca i miłośnik życia”. Organizatorem sympozjum był rektorat naszego panewnickiego WSD oraz bracia formacji czasowej.

 

Z tej okazji goszczono wielu braci z innych prowincji i seminariów franciszkańskich.

 

Program sympozjum przedstawiał się następująco:

 

9:00 Eucharystia w bazylice

10:00 Kawa w kawiarence obok auli św. Franciszka

10:20 Otwarcie obrad i przywitanie gości

10:30 o. dr Witold Salamon OFM: „Prawo naturalne, sumienie oraz ochrona życia wg bł. Jana Dunsa Szkota

11:00 dr n. med. Przemysław Binikiewicz: „Godność prokreacji człowieka w ujęciu praktycznym”

11.45 o. dr Tacjan Wójciak OFM: „Świętość i godność ludzkiego życia w nauczaniu Kościoła – wskazania moralne”

12.15 dyskusja panelowa

13.00 obiad w refektarzu