Nowi prezbiterzy i diakoni
Nowi prezbiterzy i diakoni
Data: 2018-06-10

9 czerwca 2018 roku o godz. 15.00 w bazylice franciszkanów w Katowicach-Panewnikach abp metropolita katowicki JE Wiktor Skworc, udzieli naszym braciom święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu.

 

Kandydaci do święceń diakonatu: 

 

br. Sylwan Ogłoza

br. Adam Czyż

br. Ulryk Knesz

 

Kandydaci do święceń prezbiteratu:

 

br. dk Kryspin Maćczak

br. dk Władysław Siedlecki

br. dk Salomon Duplicki

 

Pamiętajmy o nich w modlitwie.