Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

Franziskanerkloster / Bezau, Austria

Platz 38
A-6870 Bezau (Vorarlberg)
Austria
tel./fax +43/551-422-56 (fax wew. 4)
e-mail: franziskanerkloster.bezau@vol.at

Franziskanerkloster

Początki klasztoru sięgają XVII w., kiedy do Bezau przybyli kapucyni. Kościół klasztorny został poświęcony 26.10.1656 r., a w listopadzie wprowadzili się pierwsi zakonnicy.

 

Gruntowna renowacja kościoła i klasztoru została przeprowadzona w 1879 roku. Powstały też trzy nowe ołtarze wykonane przez br. Wenzela Schnitzera. Kaplicę boczną poświęcono Matce Bożej z Lourdes.

 

Na początku XX w. klasztor i kościół znalazły się w złym stanie, stąd zdecydowano się na przebudowę kościoła i budowę nowego klasztoru. Kościół i klasztor zostały poświęcone w czerwcu 1907 roku. W latach 70. powstał problem ponownej renowacji, który jednak zakończył się odejściem stamtąd kapucynów.

 

W tych okolicznościach z inicjatywy władz gminnych okolicznych miejscowości, które przejęły cały obiekt, podjęto starania o sprowadzenie franciszkanów z Katowic. W wyniku tych starań została zawarta umowa między prowincją franciszkanów, diecezją Feldkirch i miejscowymi władzami o objęciu klasztoru przez współbraci naszej prowincji na okres 33 lat. Umowa ta została przedłużona na czas nieokreślony.

 

Przejęcie placówki przez naszą prowincję nastąpiło 7.09.1979 r., a 9.11.1979 r.nastąpiło erygowanie domu zakonnego przez naszego prowincjała. Od tego też roku rozpoczęła się gruntowna renowacja kościoła i klasztoru.

 

Oprócz miejscowej działalności duszpasterskiej wspólnota podejmuje pracę duszpasterską w okolicznych parafiach.

9. o. Ewald Kurpas, gwardian (2004–2013)
8. o. Bogusz Bakowski, gwardian (2002–2004)
7. o. Paschalis Michalski, gwardian (2001–2002)
6. o. Manfred Gruber, gwardian (1998–2001)
5. o. Ginter Hulin, gwardian (1991–1998)
4. o. Adrian Buchcik, gwardian (1989–1991)
3. o. Adrian Buchcik, prezes (1986–1989)
2. o. Bolesław Badura, prezes (1980–1986)
1. o. Bolesław Badura, rezydent (1979–1980)

Materiały w przygotowaniu.