Być narzędziem Bożego  miłosierdzia
Być narzędziem Bożego miłosierdzia
Data: 2016-02-10

Ojciec święty Franciszek zaprosił do Stolicy Apostolskiej 1142 kapłanów i powierzył im posługę misjonarza miłosierdzia. Są to kapłani z różnych kontynentów i krajów świata, którym w Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia udzielił władzy przebaczania grzechów zarezerwowanych jedynie Stolicy Apostolskiej, tj.: profanacji Najświętszego Sakramentu, przemocy fizycznej wobec Ojca Świętego, udzielenia święceń biskupich bez papieskiego upoważnienia, uzurpacji odpuszczenia grzechu przeciw szóstemu przykazaniu, którego spowiednik jest współuczestnikiem, czy bezpośredniego naruszenia tajemnicy spowiedzi.

 

We wtorek 9 lutego, po przejściu uroczystą procesją spod Zamku Anioła, 726 misjonarzy miłosierdzia zgromadzonych w Rzymie przeszło przez Bramę Miłosierdzia w bazylice św. Piotra. Papież przywitał ich w Sali Królewskiej Pałacu Apostolskiego.

W skierowanym do nich przesłaniu wyjaśnił charakter powierzonego im zadania. Mają być: świadkami bliskości Boga i Jego sposobu miłowania. – Wchodząc do konfesjonału, zawsze pamiętajmy, że to Chrystus przyjmuje, że to Chrystus wysłuchuje, to Chrystus przebacza, to Chrystus obdarza pokojem. Jesteśmy Jego sługami i jako pierwsi potrzebujemy Jego przebaczenia. Dlatego niezależnie od tego, jaki grzech zostanie wyznany, każdy misjonarz jest wezwany, by pamiętał o swojej grzeszności, pokornie służąc jako narzędzie Bożego miłosierdzia – podkreślił Franciszek.

 

W Środę Popielcową papież zaprosił misjonarzy do wspólnej celebracji eucharystycznej. W homilii kontynuował przybliżanie charakteru mandatu, który powierza wybranym kapłanom: „macie być znakiem i narzędziem Bożego przebaczenia. (...) Niech wasze ręce błogosławią i pocieszają braci i siostry jak ojcowskie dłonie, niech poprzez was spojrzenie i ręce Ojca spoczną na dzieciach i uleczą ich rany”. Na końcu Mszy św., którą rozpoczął w Kościele okres Wielkiego Postu, pobłogosławił i rozesłał misjonarzy na powrót do swoich środowisk codziennej pracy kapłańskiej.

 

Arcybiskup Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji oraz odpowiedzialny za organizację Roku Świętego, wyjaśnił, że: misjonarze miłosierdzia to wybrani kapłani, którzy otrzymują bezpośrednio od papieża zadanie, by być w swych Kościołach lokalnych szczególnymi świadkami tego nadzwyczajnego wydarzenia, jakim jest jubileusz. Tylko papież może mianować tych misjonarzy. Żaden biskup nie został uprawniony do mianowania misjonarzy miłosierdzia. Bo to tylko papież powierza im misję głoszenia miłosierdzia Bożego i bycia spowiednikami pokornymi i mądrymi, zdolnymi do udzielenia przebaczenia tym, którzy przystępują do spowiedzi.

 

W grupie wszystkich misjonarzy miłosierdzia znalazło się 40 polskich kapłanów. Wśród nich jest również nasz współbrat – o. Remigiusz Langer OFM.