Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

Klasztor Franciszkanów / Bytom

Plac Klasztorny 5
41-902 Bytom

 

tel./fax: +48 32 2812803
e-mail: [javascript protected email address]

www.franciszkanie.bytom.pl

Klasztor Franciszkanów

Klasztor został ufundowany przez księcia Władysława Opolskiego w 1254 roku. 4 lata później placówka została kanonicznie erygowana.

 

Pierwotne, zbudowane z drewna, kościół i klasztor przetrwały do początków XIV w., kiedy to zastąpiono je obiektami murowanymi. Był to jeden z bardziej znaczących klasztorów prowincji czesko-polskiej, gdyż aż sześciokrotnie odbywały się w nim kapituły prowincjalne. Najazd husytów pod wodzą Zygmunta Korybutowicza i Dobka Puchały w roku 1430 spowodował, że na 7 lat klasztor bytomski zupełnie opustoszał.

 

Do zniszczonego klasztoru powrócili bracia obserwanci. Na ich zaproszenie dwukrotnie przybył do Bytomia św. Jan Kapistran. W tym czasie mieszkał też w klasztorze świątobliwy zakonnik, br. Aleksy ze Spiszu, zmarły w opinii świętości w 1498 roku.

 

W latach 50. XV stulecia przystąpiono do budowy gotyckiej świątyni i nowego klasztoru. Jednakże pod wpływem rozwijającego się protestantyzmu zakonnicy znowu zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru. Powrócili do niego w 1605 r., tym razem już nie obserwanci, lecz konwentualni z prowincji polskiej. I tym razem nie na długo klasztor zaznał spokoju, gdyż wojna trzydziestoletnia (1618–1648) spowodowała kolejne zniszczenia w kościele i w klasztorze.

 

Nowy rozkwit klasztoru rozpoczął się wraz z przyjęciem wiary katolickiej przez hrabiego Leona Ferdynanda Henckel von Donnersmarck w 1697 r., którego rodzina przez długi czas otaczała klasztor swoją opieką. Pod jej patronatem rozbudowano kościół i klasztor. W tym czasie klasztor bytomski dwukrotnie zmienił swoją przynależność prowincjalną. Najpierw w 1717 r.stał się własnością prowincji czeskiej, a następnie, na żądanie władz pruskich, w 1754 r.nowo utworzonej prowincji śląskiej. W 1810 r.władze pruskie ostatecznie zlikwidowały klasztor, przekazując jego majątek władzom miejskim Bytomia. Te zaś sprzedały go miejscowej gminie protestanckiej, która była formalnym właścicielem obiektu do 1945 roku.

 

Po II wojnie światowej opuszczonym kościołem zaopiekował się przybyły ze Lwowa ks. Zygmunt Staniszewski, który ponownie zaadaptował go do sprawowania katolickiego kultu.

 

W 1954 r.kościół przejęła nasza prowincja. Nie odzyskano jednak do tej pory klasztoru, na którego miejscu znajduje się szkoła. Bracia mieszkają w przeciwległej kamienicy.

 

Warto przeczytać:

 

Franciszkanie w Bytomiu
Bytom - zapomniany klasztor franciszkański
Wystrój kościoła
Organy
Patron
Święty Wojciech - buntownik w wyboru
Relikwie Świętych

12. o. Rafał Kogut, gwardian (2007–2013)
11. o. Gedeon Kuliński, gwardian (2004–2007)
10. o. Ksawery Majewski, gwardian (2001–2004)
9. o. Stanisław Grześkowiak, gwardian (1995–2001)
8. o. Beniamin Opara, gwardian (1989–1995)
7. o. Gabriel Kiliński, gwardian (1986–1989)
6. o. Włodzimierz Szamotulski, prezes (1983–1986)
5. o. Bazyli Machalica, prezes (1980–1983)
4. o. Nazariusz Szojda, prezes (1974–1980)
3. o. Bartłomiej Kuźnik, prezes (1968–1974)
2. o. Benedykt Niemiec, prezes (1965–1968)
1. o. Innocenty Glensk, prezes (1954–1965)

 

Msze święte w niedziele:

 

8.00
10.00 (dla dzieci)
12.00
13.15
16.00
20.00 (recytowana)

 

Msze święte w dni powszednie:

 

6.30 (recytowana)
8.00
18.00
(w czasie wakacji tylko o 8.00 i 18.00)

 

Kancelaria parafialna czynna:

 

- w poniedziałki od 9.00 do 11.00
- we wtorki od 15.30 do 17.00
- w piątki od 15.30 do 17.00

Okazja do spowiedzi świętej:

 

- 15 minut przed Mszą św.
- w soboty od 16.00 do 18.00
(a w czasie wakacji od 17.00)
Uwaga: nie spowiadamy przed Mszą św. o 6:30
oraz w niedziele podczas Mszy świętych

 

Msze św. z modlitwą o uzdrowienie:

 

- 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu + spowiedź
- 18.00 Msza św.
- po Mszy św. modlitwa wstawiennicza kapłanów

 

Daty Mszy św. o uzdrowienie:

 

- prosimy o kontakt z kancelarią parafialną