Chrystus nas potrzebuje
Chrystus nas potrzebuje
Data: 2015-10-01

Panewniki, Uroczystość św. Franciszka, 2015 r.

 

Drodzy Bracia w św. Ojcu Franciszku!

 

W Roku Życia Konsekrowanego, na uroczystość naszego Zakonodawcy, pragniemy sięgnąć do źródeł naszej duchowości i odczytać ją w świetle współczesnej rzeczywistości, którą przeżywamy.

 

Św. Franciszek żyjąc w konkretnej rzeczywistości, odpowiedział swoim życiem na potrzeby czasu i na nurtujące ówczesny świat problemy. Postawmy sobie pytanie, jak św. Franciszek by się zachował dzisiaj?

 

Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba najpierw zdefiniować to nasze dzisiaj. Cechą charakterystyczną tego naszego dzisiaj jest wolność we wszystkich wymiarach ludzkiego życia. Wolność, która jest rozumiana niejednokrotnie jako uwolnienie od wszelkich nakazów i zakazów wynikających z Prawa Bożego, zawartego także w prawie naturalnym. Wszystko co jest możliwe jest dozwolone - wystarczy, że zdobędzie większość parlamentarną, czy społeczną akceptację. Człowiek mniej lub bardziej świadomie wypowiada posłuszeństwo Bogu powtarzając grzech pierworodny. Odpowiedzią na tej grzech człowieka była miłość Boga, który daje swojego Syna posłusznego aż do śmierci krzyżowej. Św. Franciszek, który zawsze pragnął doskonale naśladować Chrystusa, posłuszeństwo postawił w centrum tego naśladowania: posłuszeństwo Bogu, posłuszeństwo Kościołowi, posłuszeństwo przełożonym (chciał mieć gwardiana, którego pragnął we wszystkim słuchać). Ta postawa Franciszka nie straciła niczego ze swej aktualności we współczesnej rzeczywistości, w której żyjemy.

 

Chrystus potrzebuje nas, posłusznych duchowych synów św. Franciszka, by raz jeszcze odbudować nie tylko Kościół, ale całą społeczność w której żyjemy.

 

Drodzy Bracia, niech św. Franciszek wyprasza Wam posłuszeństwo Bogu i Jego natchnieniom, posłuszeństwo Kościołowi i przełożonym. Niech uczy naśladowania Chrystusa, który był doskonale posłuszny Ojcu.

 

Niech nasze naśladowanie Chrystusa będzie czytelnym znakiem dla współczesnego człowieka i pociąga do kroczenia tą samą drogą.

 

Antonin Brząkalik OFM
minister prowincjalny