Człowiek słuchania, spotkania i przyjmowania
Człowiek słuchania, spotkania i przyjmowania
Data: 2016-09-29

Poniżej publikujemy list ministra generalnego fr. Michaela Perry OFM, napisany wspólnie z definitorium generalnym z okazji uroczystości św. naszego Ojca Franciszka z Asyżu:

 

Drodzy Bracia,

niech Pan obdarzy Was pokojem!

 

Obchodząc uroczystość naszego świętego założyciela, ojca i brata Franciszka, jesteśmy wciąż zachwyceni jego osobą, jego działaniem oraz jego przesłaniem. Święty Franciszek, poprzez swój ewangeliczny radykalizm oraz w swojej autentyczności, przez życzliwość i braterską uprzejmość wobec wszelkiej innej rzeczywistości, która go otaczała, był dla ludzkości motorem i inspiratorem głębokiej więzi miłości i szacunku do Kościoła, społeczności i wszelkiego stworzenia. W niniejszym liście, pozdrawiając Was wszystkich jako Braci, pragniemy zatrzymać się na krótkim, ale bardzo istotnym przesłaniu z Reguły zatwierdzonej (Rozdział 3, 10-11.) «Radzę zaś moim braciom w Panu Jezusie Chrystusie, upominam ich i zachęcam, aby idąc przez świat nie wszczynali kłótni ani nie spierali się słowami i nie sądzili innych. Lecz niech będą cisi, spokojni i skromni, łagodni i pokorni, rozmawiając uczciwie ze wszystkimi, jak należy». Ten tekst Reguły przypomina nam, że my, jako Bracia Mniejsi, mamy «iść przez świat», w tym naszym dzisiejszym świecie, kochając go i przyjmując go wraz z jego blaskami i cieniami, wpatrując się w wielkie wyzwania, które stawia on naszemu życiu i misji. Dzisiaj, jak nigdy wcześniej w historii ludzkości, człowiek osiągnął bardzo wysoki i globalny rozwój w dziedzinie kultury, nauki i technologii. To sprawia, że zdolny jest, by czynić dla ludzkości i planety wielkie i wspaniałe dzieła, a równocześnie jesteśmy także świadkami, że tej władzy może używać w sposób jedynie egoistyczny, tworząc nowe formy ubóstwa, przemocy, strachu i konfliktów międzyludzkich oraz wywołując ogromną szkodę naturze. Ten tekst Reguły przypomina nam, że my, jako Bracia Mniejsi, przez nasz sposób życia, mamy być świadkami tego dobra, które istota ludzka jest zdolna przekazać, unikając w naszych braterskich i społecznych relacjach kłótni i sporów, zabiegając o łagodność, skromność, cichość, pokorę, uczciwość i pokój miedzy nami oraz wobec wszystkich innych. Franciszek, przez proste i głębokie słowa, przez swoje konkretne i pełne znaczenia gesty, ukazał nam ideał zakonny i ludzki, nadający naszemu życiu fascynujący i autentyczny styl postępowania, który mamy przyjąć jako pierwsi oraz przekazywać go innym. Franciszek był człowiekiem, który umiał dostrzec i odkryć, co działo się wokół i wewnątrz niego; był człowiekiem słuchania, zawsze uważnym na głos Boga i innych; był człowiekiem spotkania z tymi, którzy go otaczali; był człowiekiem przyjmowania wszystkich a zwłaszcza najuboższych i najbardziej potrzebujących; był człowiekiem zaangażowanym w swoim środowisku, rozdartym przemocą i wykluczeniem osób. My, Bracia Mniejsi, patrząc na Franciszka i na dzisiejszy świat, naszym stylem życia i dzięki wielkim wartościom zawartym w naszej duchowości, możemy zaoferować kulturze naszych czasów duchowy suplement. Naszemu społeczeństwu dotkniętemu tak wieloma niesprawiedliwościami i przemocą możemy zaoferować suplement braterstwa, życzliwości i uprzejmości. W ten sposób odpowiemy na nasze powołanie, by być nieustannymi głosicielami Jezusa Chrystusa, ewangelizatorami, którzy pobudzają każdego ochrzczonego, by był narzędziem pokoju i wiarygodnym świadectwem pojednanego życia (por. EG 239). W tej naszej misji dialog – w swoich wymiarach: ekumenicznym, międzyreligijnym, i międzykulturowym – jest potężnym narzędziem, które Pan złożył w nasze ręce i którego św. Franciszek jest świadkiem, by uczynić z naszych relacji pokojowe spotkanie, z nadzieją na budowanie sprawiedliwej, gościnnej i braterskiej społeczności. Pociągająca i wymowna siła naszego ojca św. Franciszka objawia się w jego zdolności do tłumaczenia Słowa Bożego nie tylko w języku teologicznym, lecz również ludzkim i społecznym, a mianowicie, żyjąc Ewangelią we wszystkich relacjach równocześnie: względem Boga, względem ludzi oraz względem stworzeń. W ten sposób wcielone Słowo, udzieli nam Ducha, zdolnego do przemiany i oświecenia różnych wymiarów naszego życia: zakonnego, społecznego, politycznego, kulturowego, naukowego, ekonomicznego i innych. W jaki sposób możemy nadal ukazywać ten ewangeliczny skarb i nasze doświadczenie Boga we wspólnocie, w działaniu i konkretnych projektach, wobec naszych braci i sióstr? Co możemy uczynić osobiście, w każdej naszej wspólnocie oraz Jednostce Zakonu dla dialogu, przyjmowania ubogich, troski o stworzenie, w służbie dobra dla Kościoła i ludzkości? Obchodzić uroczystość św. Franciszka oznacza dla nas nie tylko wyśpiewywać jego chwałę, lecz także pozwolić się zaangażować w przesłanie Ewangelii i naszego dzisiejszego świata poprzez odnowienie naszego franciszkańskiego powołania. My także jak Franciszek, poprzez nasze braterskie życie, chcemy być ludźmi nadziei. Tej nadziei, która jest innym obliczem miłości, ponieważ kto szczerze kocha, oczekuje rzeczy niespodziewanych. Chcemy być ludźmi potrafiącymi dostrzegać możliwie największe dobro, które Bóg umieścił w sercu każdego człowieka, a które, zgodnie z Bożym zamiarem, może zmienić bieg historii ludzkości i świata. Chcemy być tymi, którzy mają nadzieję i będą mogli oglądać i realizować rzeczy nieoczekiwane. Chcemy być ludźmi modlitwy, którzy nieustannie czerpią z Boga, źródła wszelkiej nadziei, to światło, które oświeca każdego człowieka, uspokaja jego serce i otwiera na życzliwą wzajemność. Nadzieja w życiu franciszkańskim sugeruje zwrócenie szczególnej uwagi na życie pełne odwagi, ducha kreatywności, chęć podjęcia ryzyka, ducha optymizmu oraz społeczne zaangażowanie. Odwaga, ożywiona i podtrzymywana chrześcijańską nadzieją, jest wielkim świadectwem aktywnej obecności Boga w Kościele i świecie. Niech nasz seraficki ojciec i brat Franciszek swoim przykładem i wstawiennictwem pomoże nam współpracować z tymi wszystkimi, którzy wierzą w kreatywną i pełną oddania zdolność osób, by budować bardziej ludzką, braterską, serdeczną i radosną społeczność. Niech sprawi, byśmy byli cisi, spokojni, łagodni, skromni, i pokorni, uczciwi między sobą i wobec innych, aby na całym świecie zajaśniały piękno i miłosierna miłość Chrystusa. Radosnego Święta!

 

Rzym, 29 września 2016 roku

Święto świętych archaniołów

 

Wasi bracia z definitorium generalnego:

 

Fr. Michael Anthony Perry, ofm (Min. gen.)

Fr. Julio César Bunader, ofm (Wik. gen.)

Fr. Caoimhín Ó Laoide, ofm (Def. gen.)

Fr. Ignacio Ceja Jiménez, ofm (Def. gen.)

Fr. Nicodème Kibuzehose, ofm (Def. gen.)

Fr. Lino Gregorio Redoblado, ofm (Def. gen.)

Fr. Ivan Sesar, ofm (Def. gen.)

Fr. Lóránt Orosz, ofm (Def. gen.)

Fr. Valmir Ramos, ofm (Def. gen.)

Fr. Antonio Scabio, ofm (Def. gen.)

Fr. Aidan McGrath, ofm (Sekr. gen.)

 

List można również pobrać TUTAJ