Drogą św. Franciszka
Drogą św. Franciszka
Data: 2018-10-04

W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, 4 października 2018 roku o godz. 15.00 trzech braci złożyło na ręce ministra prowincjalnego o. Antonina Brząkalika OFM profesję wieczystą.

 

Uroczysta Msza św. wraz z obrzędem złożenia profesji wieczystej została odprawiona w Bazylice p. w. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach Panewnikach. Mszy św. przewodniczył minister prowincjalny, który również w wygłoszonej przez siebie homilii, podkreślał odwagę kandydatów do pójścia za Chrystusem w dzisiejszym świecie, który nieustannie odwraca uwagę ludzi od Boga i drwi z tych, którzy podjęli drogę życia konsekrowanego i kapłańskiego. Kaznodzieja przypomniał kandydatom do profesji wieczystej, że życie zakonne z pewnością nie jest źródłem przyjemności w rozumieniu światowym, ale wręcz często naznaczone jest krzyżem trudu.

 

Uroczystą Eucharystię koncelebrowało wielu kapłanów pochodzących zarówno z naszej prowincji zakonnej, jak i z innych prowincji i zakonów, a także księża diecezjalni z rodzinnych parafii naszych braci kandydatów.

 

Po kilkuletniej formacji w Domu Profesów Czasowych, który także znajduje się przy naszym klasztorze w Panewnikach do profesji wieczystej zdecydowali się przystąpić:

 

br. Beda Pompka 

br. Cyriak Kotyczka

br. Karmel Węglarz.

 

Braciom neoprofesom życzymy nieustannego wpatrywania się w Chrystusa, który ich powołał oraz wytrwałego kroczenia za Nim, idąc drogą, którą wytyczył św. Franciszek z Asyżu.

Niech Pan Was błogosławi i strzeże!

 

Bracia nadal będą kontynuować swoją formację kapłańską w naszym seminarium.

 

Także tego samego dnia, podczas uroczystej jutrzni w oratorium p. w. św. Bonawentury w Katowicach-Panewnikach swoją profesję czasową, na ręce ministra prowincjalnego odnowili bracia formacji początkowej, w większości studenci naszego franciszkańskiego seminarium.

 

W Panewnikach świętowanie uroczystości założyciela naszego zakonu św. Franciszka z Asyżu rozpoczęto już wieczorem 3 października uroczystą Mszą św., której przewodniczył dominikanin o. Krzysztof Lipowicz z klasztoru w Katowicach, który także wygłosił homilię na cześć św. Franciszka. Po Mszy św. odprawiono tradycyjne nabożeństwo Transitus, pełne modlitwy i zadumy, które upamiętnia przejście świętego Patriarchy do wieczności. Po nabożeństwie bracia spotkali się w refektarzu na wspólnej rekreacji.

 

***

 

Natomiast 13 października w Bazylice p.w. św. Szczepana i Matki Bożej Boguckej w Katowicach-Boguciach profesję wieczystą złoży br. Jonasz Rębiś.

 

Dzień później 14 października w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Woźnikach profesję wieczystą złoży br. Bruno Watoła.

 

Bracia: Jonasz i Bruno będą służyć jako bracia zakonni.

 

(red.)

 

Zdjęcia z uroczystości 4 października