Bracia zaś, którzy udają [się do niewiernych niech] nie wdają się w kłótnie ani spory, lecz winni być poddanymi "wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze względu na Boga" (1 P 2, 13) i przyznawać się do wiary chrześcijańskiej.

El Puente / El Puente

Parroquia El Puente
Casilla 337, Santa Cruz, Boliwia
Ameryka Płd.

tel. +591/396 670 12
fax  +591/396 350 11

El Puente