Fenomen emigracji
Fenomen emigracji
Data: 2017-10-27

W dniach 22-28 października w Barcelonie odbywa się spotkanie ministrów prowincjalnych Europy zrzeszonych w Unii Braci Mniejszych Europy (UFME), w którym uczestniczą: minister prowincjalny o. Antonin Brząkalik oraz wikariusz prowincjalny o. Dymitr Żeglin. Tematem spotkania jest fenomen migracji oraz imigrantów we współczesnej Europie. 

 

UFME jest wspólnotą 43 jednostek Zakonu (37 prowincji, 4 kustodii zależnych oraz 2 fundacji); w sumie 6.130 braci (46% całego Zakonu liczącego 13.302 braci w grudniu 2016), z czego 3.712 w Europie Zachodniej i 2.418 w Europie Wschodniej.

 

27 października po południu odbyły się wybory nowego przewodniczącego UFME, którym został wybrany Polak - o. Bernard Marciniak, minister prowincjalny Prowincji św. Franciszka z siedzibą w Poznaniu. Gratulujemy!