Formacja stała
Formacja stała

Od zakończenia Kapituły prowincjalnej w 2016 roku, w naszej prowincji funkcję prowincjalnego sekretarza formacji i studiów pełni o. Olgierd Paszkiewicz, natomiast funkcję moderatora formacji ciągłej pełni o. Syrach Janicki.

 

Zadaniem Sekretarza Formacji i Studiów jest (Statuty Sekretariatu, art. 3/1):

 • kierowanie i przewodniczenie posiedzeniom Sekretariatu;
 • troska o realizację uchwał ogólnozakonnych;
 • reprezentowanie Konferencji w spotkaniach międzynarodowych;
 • podtrzymywanie kontaktów, dialogu i współpracy sekretarzem generalnym, sekretarzami prowincjalnym i ministrem reprezentującym Konferencję, odpowiedzialnymi za sektor formacji i studiów;
 • przekazywanie informacji dotyczących formacji i studiów;
 • inspirowanie i koordynowanie dialogu i współpracy w Konferencji, innymi sekretarzami Konferencji Braci Mniejszych oraz innymi rodzinami franciszkańskimi;
 • organizowanie kursów formacyjnych dla braci i formatorów.

Środkami, które służą w wypełnianiu zadań sekretariatu i sekretarza są (Statuty Sekretariatu, art. 4):

 • osobiste i korespondencyjne kontakty z sekretarzem generalnym, kompetentnym ministrem Konferencji, sekretarzami i sekretariatami formacji i studiów poszczególnych prowincji.

Owocem dialogu i współpracy są następujące inicjatywy Sekretariatu Konferencji:

 • rekolekcje dla gwardianów;
 • rekolekcje dla formatorów;
 • warsztaty formacyjne dla formatorów;
 • spotkanie formacyjne braci juniorystów;
 • probacja przed ślubami wieczystymi;
 • wybrane wspólne wykłady braci kleryków Seminariów Franciszkańskich afiliowanych do UPJPII w Krakowie;
 • sympozja organizowane we współpracy z Instytutem Studiów Franciszkańskich w Krakowie;
 • piknik franciszkański braci Seminariów Franciszkańskich afiliowanych do UPJPII w Krakowie.

 

za: proformatione.org