I [bracia] powinni się cieszyć, gdy przebywają wśród ludzi prostych i wzgardzonych, ubogich i słabych, chorych i trędowatych, i żebraków przy drogach.

/ Freystadt, Niemcy

Allersbergerstr. 33
D-92342 Freystadt
Niemcy
tel. +49/917-994-000
tel. parafia +49/917-990-266
fax +49/917-994-0033
e-mail: [javascript protected email address]
web: www.kirche-freystadt.de

Franziskanerkloster

Kult Maryi Wspomożycielki we Freystadt sięga okresu wojny trzydziestoletniej. Wtedy też zaczęto budowę kaplicy, której nie ukończono. Na jej miejscu w 1670 r.poświęcono nowo wybudowany kościół. Z tego czasu pochodzi łaskami słynąca figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, która znajduje się do dziś w obecnym kościele.

 

Od 1681 r.miejscem tym opiekowali się franciszkanie bawarscy, którzy zamieszkali w nowym budynku przeznaczonym pierwotnie dla kościelnego. Zajmowali się przede wszystkim spowiedzią, stąd dom ten z czasem nazwano „domem spowiedziowym”.

 

W 1700 r.z inicjatywy właściciela Freystadt, barona Ferdynanda Lorenz Graf von Tilly, rozpoczęto budowę nowego barokowego kościoła na miejscu starego. Poświęcenie kościoła nastąpiło 3.09.1710 roku. Świątynię zdobią freski, malowane od 1708 r.(z liczby 55 zachowały się 33 malowidła, w latach 1877–1879 większość z nich została odrestaurowana).

 

W latach 1711–1715 wybudowano obecny klasztor. Głównym zajęciem zakonników było duszpasterstwo pielgrzymkowe, ale oprócz tego również pomoc duszpasterska w okolicznych parafiach.

 

Podczas wielkiej sekularyzacji w czasie wojen napoleońskich klasztor uległ kasacie w 1803 roku. Początkowo był punktem zbornym dla zakonników z innych kasowanych klasztorów, a następnie miał zostać zburzony. Podobny los miał spotkać kościół. Do zburzenia jednak nie doszło.

 

W 1836 r.franciszkanie powrócili do Freystadt dzięki przychylności bawarskiego króla Ludwika I. Od tego czasu franciszkanie bawarscy pracowali nieprzerwanie we Freystadt, zajmując się służbą w kościele pielgrzymkowym i duszpasterstwem parafialnym.

 

1.09.1999 r., na podstawie umowy międzyprowincjalnej, nasza prowincja przejęła obiekt. 17.10.1999 r.nastąpiło wprowadzenie naszego współbrata na urząd tamtejszego proboszcza. Od tego czasu wspólnota zaczęła podejmować stopniowo duszpasterstwo w innych okolicznych parafiach.

 

W latach 2005–2008 przeprowadzono gruntowny remont klasztoru przy jednoczesnym wyburzeniu jednego skrzydła, które dawniej służyło celom szkolnym.

Kościół pielgrzymkowy we Freystadt:
 
Msze św. - wtorek: 7.00, czwartek: 08.45 koronka do Miłosierdzia Bożego 09.oo, niedziela: 8.00, 10.00
Wystawienie NS oraz spowiedź św. : każda sobota: od 15-16.00,
 
Uroczystość św. Franciszka - Msza św. 19.00
 
Parafia Freystadt: 
 
Msze św.: środa: Msze szkolne: 16.00 oraz 18.00, piątek: 8.00, sobota/niedzielna/: 18.00, niedziela: 10.30
Kościół filialny w Rohr: czwartek: 19.00 , niedziela zamiennie z Aßlschwang: 8.00
Kościół filialny Aßlschwang: poniedziałek: 18.00
 
Parafia Thannhausen
 
Msze św.: piątek: 18.30 różaniec 19.00, niedziela: 9.30
Nabożeństwo do NSPJ I piątek miesiąca po Mszy św.
Kościół filialny Thundorf: poniedziałek: 19.00, niedziela: 8.00
 
Parafia Mörsdorf
 
Msze św.: środa: 19.00, niedziela: 9.00
 
Parafia Sondersfeld
 
Msze św.: zamiennie z kościołami filialnymi w Kittenhausen i Frettenshofen: wtorek: 19.oo, niedziela: 9.3o
Kościół filialny Frettenshofen: wtorek: 19.oo
Kościół filialny Kittenhausen: wtorek: 19.oo
 
*W naszych kościołach jest codziennie odmawiany różaniec święty.
*Odwiedziny chorych w każdy I piątek miesiaca
*Msze św. w domu starców we Freystadt, w każdy poniedziałek: 9.3o
*Ponadto raz w miesiącu odprawiamy Msze św. w Kościele dawnym szpitalnym na rynku we Freystadt w każdy ostatni piątek miesiąca o godz.8.oo 
*W kościele klasztornym odprawiane są nieregularnie Msze św. dla wspólnoty III Zakonu: poniedziałki: 9.3o, po Mszy św. spotkanie w refektarzu klasztornym - opiekunem wspólnoty jest br. Azariasz Mikulski OFM
 
W miesiącu październiku nabożeństwa majowe w kościołach parafialnych i filialnych.
 
Parafia Burggriesbach 
 
Msze św.: wtorek: 19.oo, piątek: 19.oo, sobota/niedzielna/: 19.oo, niedziela: 8.3o
Kościół filialny Lauterbach: środa: 19.oo
 
Parafia Forchheim
 
Msze św.: czwartek: 19.oo, sobota: 19.oo, niedziela: 10.3o
Kościół filialny Schmellnricht: środa: 19.oo
 
*Spowiedź święta w parafiach pół godz. przed Mszą św.
*Nabożeństwa I piątkowe do NSPJ
*Odwiedziny chorych każdy I piątek miesiąca
* W październiku nabożeństwa różańcowe