Greccio

We włoskiej miejscowości Greccio w 1223 roku, św. Franciszek urządził pierwszą inscenizację narodzenia Jezusa Chrystusa.

 

Obecnie znajduje się tam klasztor-pustelnia franciszkanów. Obiekt można zwiedzać. 

 

fot. © Gaudenty Fedorczyk OFM