Szopka bożonarodzeniowa w Częstochowie

Fot. Marek Trepczyk OFM

      Gaudenty Fedorczyk OFM