Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

Kalendarz imienin

Sortowanie: Imię zakonne | Nazwisko | Domyślne
Miesiąc:
Cały kalendarz imienin:
br. <b>Jonasz</b> Rafał Rębiś
br. Jonasz Rafał Rębiś
Data imienin: 21 września
br. <b>Juda</b> Rafał Byczek
br. Juda Rafał Byczek
Data imienin: 28 października
br. <b>Gabriel</b> Sebastian Mynarski
br. Gabriel Sebastian Mynarski
Data imienin: 29 października
br. <b>Marcin</b> Michał Lasota
br. Marcin Michał Lasota
Data imienin: 11 listopada
o. <b>Cezary</b> Jan Domagała
o. Cezary Jan Domagała
Data imienin: 28 grudnia