Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

Pustelnia Franciszkanów / Jaworzynka

43-476 Jaworzynka 425

 

tel. +48 512 669 929
e-mail: [javascript protected email address]

 

www.jaworzynka.franciszkanie.pl

Pustelnia Franciszkanów

Klasztor w Jaworzynce wziął początek od pustelni, czyli romitorium, która pierwotnie funkcjonowała w klasztorze wieluńskim, gdzie wspólnota ukonstytuowała się we wrześniu 2001 roku i przebywała do marca 2003 roku.

 

Następnie wspólnota romitorium przeniosła się do Jaworzynki, gdzie został nabyty niewielki dom przekazany prowincji w formie darowizny od osób świeckich. Bracia mieszkając początkowo u sióstr służebniczek w Istebnej, podjęli się remontu i zaadaptowania budynku na potrzeby zakonne.

 

Poświęcenia budynku dokonał minister prowincjalny 26.12.2003 roku i od tego czasu bracia rozpoczęli w nim życie według regulaminu pustelni.

 

W tym celu dla domu został ustanowiony specjalny statut określający zasady jego funkcjonowania. Dom zakonny został erygowany 8.11.2004 roku jako dom filialny klasztoru w Cieszynie i nadal pełni funkcje pierwotnie mu wyznaczone.

2. o. Syrach Janicki, prezes (2005–2013)
1. o. Rafał Kogut, przełożony (2003–2005)

Każdego dnia w godzinach porannych (w niedzielę i uroczystości o godz. 7.30, a w dni powszednie o godz. 6.50) wspólnota romitorium gromadzi się na wspólnym celebrowaniu Mszy św.

 

Bracia żyjący w pustelni (romitorium) udzielają się również duszpastersko w okolicznych parafiach, głosząc rekolekcje, ale przede wszystkim skupiają się na duchowym i materialnym towarzyszeniu osobom pragnącym przeżyć pewien czas w pustelni.