Upominam również i zachęcam tych braci, aby ich "słowa w" kazaniach, jakie głoszą, były"wypróbowane i czyste" (por. Ps 11, 7; 17,31) na pożytek i zbudowanie ludu. Niech mówią mu o wadach i cnotach, o karze i chwale słowami zwięzłymi."

Katecheza szkolna
Katecheza szkolna

Obok katechezy szkolnej nie można przejść obojętnie. Ma ona tylu zwolenników co przeciwników, spierających się mniej lub bardziej rzeczowo. Nie czas i miejsce na włączenie się w tę dyskusję.

 

To co jest dla nas faktem, to sytuacja w której ponad 30 braci naszej prowincji jest katechetami w polskich szkołach różnego poziomu i typu.

 

Poniższe fotografie to mizerna próba odzwierciedlenia ich codziennej posługi.