Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

Klasztor Franciszkanów / Katowice - Panewniki

ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice

 

tel.: +48 32 2526870; +48 32 2525291; +48 32 2526937
fax: +48 32 2524736
e-mail: klasztor@panewniki.pl

 

www.parafia.panewniki.pl

Klasztor Franciszkanów

Z potrzeb duszpasterskich i inicjatywy okolicznego duchowieństwa sprowadzono do Panewnik 22.12.1902 roku franciszkanów z Kustodii św. Jadwigi. Ojcowie Kamil Bolczyk i Wilhelm Rogosz zamieszkali w Starych Panewnikach.

 

Kiedy pod koniec 1904 r.przybył o. Andrzej Bolczyk, rozpoczęła się budowa groty lurdzkiej dla upamiętnienia 50. rocznicy dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. Poświęcenie groty nastąpiło 27.08.1905 roku. W tym samym roku, przez wykonanie pierwszego wykopu na uroczystość św. Franciszka, rozpoczęto budowę kościoła i klasztoru według projektu br. Mansweta Fromma. Przy pracach zatrudnionych było wielu innych braci zakonnych, którzy wykonywali zadania wymagające specjalistycznych umiejętności. Przy znacznym zaawansowaniu prac nastąpiła konsekracja kościoła 19.07.1908 roku, której dokonał książę biskup wrocławski kard. Georg Kopp.

 

W następnych latach świątynię kończono i przyozdabiano. Ołtarz główny stanął w prezbiterium w 1909 roku. Od lipca 1912 roku na placu kościelnym stoi statua św. Jadwigi Śląskiej. 21.09.1913 roku do kościoła uroczyście wprowadzono relikwie świętych męczenników i biskupów Ptolemeusza i Romana oraz jednego z 38 współmęczenników. Od 1913 roku w okresie Bożego Narodzenia w kościele stawia się dużych rozmiarów żłóbek. Dzwony zawieszone na wieżach w 1913 roku (pięć) zostały w czasie I wojny światowej zużyte na cele wojenne. Nowe (cztery) zawieszono w 1920 roku, największy zaś (piąty), poświęcony św. Antoniemu z Padwy, w 1931 roku. Poświęcenie organów nastąpiło w 1925 roku. przez ks. Augusta Hlonda, wtedy jeszcze administratora apostolskiego w Katowicach.

 

Kościół i klasztor położone były na terenie parafii mikołowskiej, ale już od 1914 roku franciszkanie objęli całe duszpasterstwo Panewnik, Ligoty i Piotrowic. Od 1.09.1933 roku ustanowiona została kuracja, a parafia powstała 12.02.1934 roku (pierwszy proboszcz – o. Karol Bik). Inne formy działalności duszpasterskiej to obsługa ruchu pielgrzymkowego, zwłaszcza na odpust Porcjunkuli i św. Ludwika Króla, pomoc okolicznym parafiom, głoszenie misji, rekolekcji, kazań odpustowych.

 

Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski i powstaniu Komisariatu Zależnego św. Jadwigi (wtedy już prowincji) w 1921 roku, klasztor stał się siedzibą komisarza z ramienia tej prowincji, od 1923 roku komisarza prowincji (włączenie Komisariatu Zależnego do kościelnie istniejącej prowincji w byłym zaborze pruskim), mianowanego przez generała zakonu, a później prowincjała (od 1929 roku). W latach 1922–1928 w klasztorze znajdowało się Kolegium Serafickie (niższe seminarium duchowne, tzn. szkoła średnia), w latach 1928–1931 klasztor był miejscem przebywania uczniów dojeżdżających do szkół średnich, od 1932 r.oku do wybuchu wojny mieścił się w nim nowicjat dla braci nieprzygotowujących się do kapłaństwa.

 

W klasztorze znajdowały się też drukarnia i wydawnictwo. Od 1936 r.rozpoczęto budowę kalwarii, której większość kaplic w stanie surowym była gotowa przed wybuchem wojny. Dokończenie budowy i wyposażenie wnętrz kaplic kalwaryjskich to okres powojenny. Po wojnie na kalwarii wybudowano także kaplice różańcowe.

 

W czasie II wojny światowej klasztor został zamieniony na obóz przejściowy dla niemieckich przesiedleńców ze Wschodu.

 

Po wojnie do 1949 roku w klasztorze istniał nowicjat połączony (odtąd już bez podziału na zmierzających do kapłaństwa lub nie). Od stycznia 1950 roku przeniesiono do klasztoru studium teologiczne, od 1970 roku także studium filozoficzne, dzięki czemu istnieje do dziś Wyższe Seminarium Duchowne. Od 2000 roku placówka jest także domem formacji początkowej. Od lat 70. kościół i klasztor ulegały licznym remontom i przebudowom. Wokół klasztoru powstały nowe obiekty.

 

Od 12.11.1974 roku kościół stał się bazyliką mniejszą pw. Wniebowzięcia NMP i św. Ludwika Króla.

o. Sergiusz Marek Bałdyga
gwardian, wykładowca WSD, asystent FZŚ
o. Paweł Daniel Ostrzałek
wikariusz domu, kapelan GCZD
o. Lucjusz Ryszard Wójtowicz
ekonom, bibliotekarz prowincji, wicepostulator ds. beatyfikacji, wykładowca w WSD oraz w ISF, penitencjarz mniejszy stały na Lateranie, wiceasystent regionalny FZŚ
o. August Leon Smyczek
dyskret, definitor, rektor i wykładowca WSD
o. Alan Franciszek Rusek
dyskret, proboszcz, kustosz kalwarii, kustosz sanktuarium, dziekan dekanatu Katowice-Panewniki, członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej,...
o. Kapistran Krzysztof Gogola
dyskret, kapelan UCK
o. Przemysław Marcin Woźniak
dyskret, wicemagister profesów czasowych, wykładowca WSD, duszpasterz akademicki
o. Antonin Kazimierz Brząkalik
minister prowincjalny
o. Dymitr Ryszard Żeglin
wikariusz prowincjalny, ekonom prowincji, prowincjalny animator ewangelizacji misyjnej, prowincjalny promotor FUM
o. Juliusz Bronisław Rydlewski
stacjonariusz
o. Mieczysław Jerzy Wnękowicz
spowiednik, kapelan Hospicjum Domowego Świętego Franciszka w Katowicach 
o. Augustyn Henryk Loska
stacjonariusz
o. Krzysztof Szczepan Wajda
stacjonariusz
o. Bonawentura Jerzy Krzemień
sekretarz prowincjalny
o. Andrzej Romuald Trzęsicki
stacjonariusz
o. Norbert Jan Kubica
archiwista prowincjalny
o. Fryderyk Jerzy Grzesiek
stacjonariusz
o. Franciszek Marek Skowronek
spowiednik
o. Marcelin Jan Pietryja
lokalny promotor FUM, dyrektor Herbarium św. Franciszka
o. Gerard Antoni Bula
kapelan szpitala PKP, egzorcysta archidiecezji katowickiej
o. Ezdrasz Franciszek Biesok
definitor, wykładowca WSD, wikariusz sądowy w diecezji bielsko-żywieckiej
o. Kleofas Wojciech Gródek
wykładowca WSD, pracownik naukowy Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
o. Erazm Jacek Pluta
infirmeria
br. Arkadiusz Romuald Herman
infirmeria
o. Roger Marek Więcław
stacjonariusz
br. Marek Trepczyk
krawiec
o. Syrach Bogdan Janicki
ojciec duchowny DPC i WSD, wykładowca WSD, prowincjalny moderator formacji ciągłej, kronikarz Prowincji; delegat KWPZM w Archidiecezji Katowickiej, formator kandydatek i...
o. Radomir Jan Buchcik
wikariusz parafialny, katecheta
o. Miłosz Dariusz Kaczmarczyk
duszpasterz akademicki, kapelan Polskich Drużyn Strzeleckich, kapelan Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Katowicach
br. Paweł Obarski
infirmeria
br. Konrad Marek Zastawny
infirmiarz, ekonom DPC  
o. Maksymilian Adam Brylowski
asystent Regionu Katowickiego FZŚ
o. Mariusz Dariusz Otachel
stacjonariusz
o. Olgierd Bartosz Paszkiewicz
definitor, prowincjalny sekretarz formacji i studiów, magister profesów czasowych, prorektor WSD, wykładowca WSD  
o. Dydak Konrad Rycyk
duszpasterz parafialny, pracownik naukowy UP JP II w Krakowie, wykładowca WSD w Panewnikach
o. Remigiusz Tomasz Langer
wikariusz parafialny i katecheta, duszpasterz SNE "Zacheusz"
br. Edmund Piotr Mika
furtian
br. Gaudenty Sylwester Fedorczyk
bibliotekarz, kronikarz, administrator i redaktor strony internetowej prowincji
br. Fortunat Łukasz Cepa
pracownik sekretariatu rektora WSD
o. Ignacy Dawid Winiarski
wikariusz parafialny, katecheta
br. Kamil Sebastian Skibiński
infirmiarz
br. Ryszard Piotr Kula
zakrystian

Alumni WSD - profesi wieczyści

dk. Władysław Łukasz Siedlecki
alumn VI roku
dk. Salomon Dominik Duplicki
alumn VI roku
dk. Baltazar Aleh Maloila (BY)
alumn VI roku
br. Ulryk Mateusz Knesz
alumn V roku, akolita

Alumni WSD - profesi czasowi

br. Racibor Stanislau Paliakou (BY)
alumn III roku
br. Jonasz Rafał Rębiś
juniorysta IV roku
br. Jozafat Remigiusz Kik
alumn IV roku
br. Beda Tomasz Pompka
alumn IV roku
br. Cyriak Dominik Kotyczka
alumn IV roku
br. Bruno Michał Watoła
juniorysta IV roku
br. Karmel Piotr Węglarz
alumn IV roku
br. Radosław Sebastian Wojtkun
alumn III roku
br. Miłosław Mateusz Adamczyk
juniorysta III roku
br. Albert Mateusz Kogut
alumn III roku
br. Tarsycjusz Adam Niestrój
alumn III roku
br. Pio Krzysztof Siury
alumn II roku
br. Wirgiliusz Dominik Szwaracki
alumn IV roku
br. Sylas Łukasz Wycisło
alumn IV roku
br. Jan Paweł Michał Sośnik
alumn II roku
br. Szczepan Jakub Müller
alumn II roku
br. Noe Marek Majewski
alumn I roku
br. Florian Marcin Karolak
alumn I roku

Pro familia:

o. Kazimierz Bernard Falkus
misjonarz w Boliwii
o. Bronisław Kazimierz Gucwa
wikariusz domu w Wiedniu, wykładowca WSD, duszpasterz
o. Waldemar Walter Joszko
proboszcz w Schalchen (Austria)
o. Cezary Jan Domagała
misjonarz w Boliwii
o. Alfred Zbigniew Knop
proboszcz w Uttendorf-Helpfau (Austria
o. Sławomir Ireneusz Ledwoń,
pracownik naukowy KUL, członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP, wykładowca WSD w Panewnikach
o. Kordian Arkadiusz Merta
misjonarz w RCA, proboszcz
o. Seweryn Andrzej Piksa
proboszcz w Braunau-Ranshofen (Austria)
o. Sylwiusz Mirosław Kurcok
proboszcz w Handenberg (Austria)
o. Witosław Jerzy Sztyk
Rektor Studentów Międzynarodowej Wspólnoty „Błogosławionego Gabriela M. Allegra” w Rzymie
o. Terencjusz Piotr Gizdoń
ekonom i proboszcz w Villach (Austria) asystent duchowy współnoty Steirisches Vulkanland
o. Efrem Mirosław Dudzik
proboszcz w Schwand/Innkreis (Austria)
o. Dariusz Grzegorz Lebok
duszpasterz Centrum Powołaniowego, bibliotekarz, doktorant na Uniwersytecie Wiedeńskim, krajowy duszpasterz mlodzieży w Austrii (do 2020 r.) www.paterdarius.com
o. Archanioł Michał Borek
studia specjalistyczne z filozofii na UPJP II w Krakowie
o. Solan Marcin Dąbrowski
student KUL
o. Karol Paweł Piela
misjonarz w Boliwii

25. o. Marcelin Pietryja, gwardian (2013-2016)

24. o. Dymitr Żeglin, gwardian (2004–2013)
23. o. Alan Rusek, gwardian (2001–2004)
22. o. Damian Szojda, gwardian (1998–2001)
21. o. Arnold Kołodziejski, gwardian (1995–1998)
20. br. Bronisław Kawecki, gwardian (1992–1995)
19. o. Justyn Widuch, gwardian (1991–1992)
18. o. Damian Szojda, gwardian (1986–1991)
17. o. Gabriel Kiliński, gwardian (1983–1986)
16. o. Tytus Semkło, gwardian (1977–1983)
15. o. Benigny Piechota, gwardian (1974–1977)
14. o. Hieronim Dłubis, gwardian (1971–1974)
13. o. Ksawery Moczek, gwardian (1968–1971)
12. o. Alojzy Jański, gwardian (1965–1968)
11. o. Korneliusz Czech, gwardian (1962–1965)
10. o. Bernardyn Grzyśka, gwardian (1959–1962)
9. o. Damascen Janosz, gwardian (1956–1959)
8. o. Stefan Hawlicki, gwardian (1953–1956)
7. o. Innocenty Glensk, gwardian (1945–1953)
6. o. Michał Porada, gwardian (1941–1945)
5. o. Ansgary Malina, gwardian (1940–1941)
4. o. Bonawentura Cichoń, gwardian (1931–1940)
3. o. Grzegorz Moczygęba, gwardian (1929–1931)
2. o. Kolumban Sobota, gwardian (1926–1929)
1. o. Augustyn Gabor, gwardian (1923–1926)

Msze święte w niedziele i uroczystości:

5.30 (recytowana)
6.30
8.00
9.30
11.00 (po łacinie - suma)
12.30
14.00 (recytowana)
16.30
18.30
20.00 akademicka

od maja do września przy grocie o 10.30
Msze święte w dni powszednie:

6.00 (recytowana)
6.45 (recytowana)
7.30
8.00
9.00
12.00*
18.30
Msze święte w święta zniesione:

6.00 (recytowana)
6.45 (recytowana)
7.30
8.00*
9.00*
12.00*
17.00*
18.30*
20.00* (w Popielec)
Msze święte w dni fatimskie
(każdego 13-go dnia miesiąca):

6.00 (recytowana)
6.45 (recytowana)
7.30
8.00
9.30* w intencji chorych i cierpiących
12.00* w intencji uczestników dnia fatimskiego
18.30


* godziny oznaczone gwiazdką, to Msze św. poza niedzielą, na których głosi się homilię

 

Okazja do spowiedzi w bazylice:

 

- od poniedziałku do piątku: 9.30-12.00 i 15.00-17.30
- w soboty: 9.30-12.00

 

Okazja do spowiedzi w krypcie bazyliki:

 

- codziennie podczas każdej Mszy świetej
- w soboty: 15.00-19.00 (oraz w I czwartek i I piątek miesiąca)
- w niedziele: 5.30-14.30 i 16.00-20.30

Osoby słabiej słyszące prosimy aby korzystały ze spowiedzi szczególnie w bazylice.
Zamknięte pomieszczenie pozwala na większą dyskrecję.