I niech bracia okazują ubogim miłość, jaką się wzajemnie darzą, jak mówi Apostoł: "Nie miłujmy słowem ani językiem" (1J 3, 18)

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP / Katowice - Panewniki

ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice

 

tel.: +48 32 2526870; +48 32 2525291; +48 32 2526937
fax: +48 32 2524736
e-mail: klasztor@panewniki.pl

 

www.parafia.panewniki.pl

Klasztor Franciszkanów

Z latami Panewniki przeistaczały się w wielki ośrodek życia religijnego. Po konsekracji kościoła stały się celem licznych pielgrzymek, m.in. bractw kościelnych. Największe rzesze wiernych gromadziły odpusty Porcjunkuli i św. Ludwika IX króla, patrona panewnickiej świątyni.

 

Ojciec gwardian Wilhelm Rogosz sprowadził do Panewnik w 1913 r.relikwie św. Męczenników - biskupów Romana i Ptolemeusza oraz towarzyszy. Ustalono wtedy, że nie będzie się tworzyć oddzielnej parafii w Panewnikach, natomiast od 1914 r.franciszkanie przejmą duszpasterstwo wiernych z Panewnik, Piotrowic, Ligoty i okolic.

 

Od tej pory przy kościele można było zakładać bractwa religijne i organizować pielgrzymki. Naprzeciwko klasztoru utworzono cmentarz gminny.

 

Franciszkanie, kultywując tradycję swojego zakonu, każdego roku w grudniu, przypuszczalnie od r.1908, ustawiali stajenkę bożonarodzeniową. Adoracja przy żłóbku ściągała zawsze do kościoła w Panewnikach tłumy wiernych. W okresie świąt stajenka betlejemska co roku gromadzi w każdą sobotę i niedzielę wiernych diecezji katowickiej według różnych stanów, m.in.: kobiety, mężczyzn i dzieci, chóry kościelne, młodzież i chorych.

 

W czasie pierwszej wojny światowej klasztor nie mógł normalnie funkcjonować. Poległo wtedy czterech franciszkańskich duszpasterzy polowych, ponadto odnotowano wiele innych strat. Po wojnie nastał okres powstań i niepokojów. Sytuacja klasztoru ustabilizowała się dopiero około roku 1920.

 

Z powodu wzrostu liczby ludności w gminie Piotrowice odłączono tę gminę od stacji duszpasterstwa w Panewnikach tworząc w 1930 r.zaczątek nowej parafii. W r. 1934 duszpasterstwo prowadzone przez zakonników zyskało status parafii dla gmin Panewniki i Ligota. Jej administratorem został o. Karol Bik. Granice tej parafii przetrwały aż do 1951 r.kiedy to utworzono na tym terenie odrębną parafię Katowice - Brynów.

 

Franciszkanie jako propagatorzy kultu męki Pańskiej wznosili stacje drogi krzyżowej na terenie sąsiadującym za klasztorem i grotą lourdzką. Z początku kalwarię tworzyły umieszczone na drewnia-nych słupach obrazy stacyjne wraz z przywiezionymi z Jerozolimy przez o. Władysława Schneidera cząstkami ziemi świętej. W 1936 r.powstał komitet Budowy Kalwarii, do którego należeli: prowincjał o. Michał Porada, budowniczy klasztoru o. Wilhelm Rogosz, budowniczy kalwarii o. Karol Bik-Zdzieszowski oraz architekt Mączyński i malarz Ligoń. W r. 1937 rozpoczęto budowę kaplic panewnickiej kalwarii. Większość z nich ukończono przed wybuchem II wojny światowej.

 

W związku z nadaniem kościołowi w roku 1954 tytułu "Wniebowzięcia NMP" i zaliczeniem zespołu sakralnego w Panewnikach do sanktuariów maryjnych, postanowiono zbudować wokół klasztoru 15 kaplic różańcowych. Pierwsze wykopy pod ich budowę rozpoczęto 7 maja 1955 r.Poświęcenia dokonano kolejno: części Radosnej - 21.11.1957 roku, Bolesnej - w roku 1959, Chwalebnej - 22.09.1963 roku.

 

Franciszkanie prowadzili duszpasterstwo także poprzez ożywioną działalność wydawniczą dysponując własną, profesjonalną drukarnią: ukazywały się periodyki "Szkoła Seraficka" i "Głos Świętego Franciszka".

Msze święte w niedziele i uroczystości:

5.30 (recytowana)
6.30
8.00
9.30
11.00 (po łacinie - suma)
12.30
14.00 (recytowana)
16.30
18.30
20.00 akademicka

od maja do września przy grocie o 10.30
Msze święte w dni powszednie:

6.00 (recytowana)
6.45 (recytowana)
7.30
8.00
9.00
12.00*
18.30
Msze święte w święta zniesione:

6.00 (recytowana)
6.45 (recytowana)
7.30
8.00*
9.00*
12.00*
17.00*
18.30*
20.00* (w Popielec)
Msze święte w dni fatimskie
(każdego 13-go dnia miesiąca):

6.00 (recytowana)
6.45 (recytowana)
7.30
8.00
9.30* w intencji chorych i cierpiących
12.00* w intencji uczestników dnia fatimskiego
18.30


* godziny oznaczone gwiazdką, to Msze św. poza niedzielą, na których głosi się homilię

 

Okazja do spowiedzi w bazylice:

 

- od poniedziałku do piątku: 9.30-12.00 i 15.00-17.30
- w soboty: 9.30-12.00

 

Okazja do spowiedzi w krypcie bazyliki:

 

- codziennie podczas każdej Mszy świetej
- w soboty: 15.00-19.00 (oraz w I czwartek i I piątek miesiąca)
- w niedziele: 5.30-14.30 i 16.00-20.30

Osoby słabiej słyszące prosimy aby korzystały ze spowiedzi szczególnie w bazylice.
Zamknięte pomieszczenie pozwala na większą dyskrecję.