Kultura gościnności i solidarności
Kultura gościnności i solidarności
Data: 2015-10-28

W dniach 19–23 października 2015 roku w Dubrowniku w Chorwacji odbyło się XII spotkanie Unii Prowincjałów Zakonu Braci Mniejszych Europy (UFME).

 

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął referat ministra generalnego. o. Michael Perry zachęcił między innymi do wychodzenia na peryferie, i otwierania się na odrzuconych.

 

W tym dniu uczestnicy spotkania wysłuchali również bardzo ekspresyjnego wykładu chorwackiego fizyka i wynalazcy dra Davora Pavuna z Swiss Federal Institute of Technology (Politechnika Federalna) w Lozannie, pod tytułem: „Wiara i nauka w trzecim tysiącleciu”.

 

Po południu odbyła się praca w grupach językowych, w których zastanawiano się nad nowymi wyzwaniami czekającymi na Braci Mniejszych w Europie.

 

Drugiego dnia, we wtorek, uczestnicy wysłuchali wykładu Rektora Papieskiego Uniwersytetu Antonianium w Rzymie s. dr Mary Melone SFA, po którym kontynuowali pracę w grupach.

 

W trzecim dniu prowincjałowie udali się do Sanktuarium Matki Bożej w Sinje koło Splitu, które przeżywa jubileusz 300-lecia. Tam celebrowali Eucharystię, której przewodniczył abp Marin Barisica, ordynariusz diecezji splicko-makarskiej. W drodze powrotnej nawiedzili Medjugorie oraz skorzystali z gościny Braci w konwencie w Slano.

 

Czwartek upłynął na pracy nad przygotowaniem propozycji zmian w statutach UFME oraz na zwiedzaniu starówki w Dubrowniku i odwiedzeniu klasztoru Braci Mniejszych znajdującego się w historycznej części miasta. Punktem centralnym była wieczorna Msza św. w kościele franciszkańskim pod przewodnictwem miejscowego pasterza bp Mate Uzinića.

 

W piątek 23 października przegłosowano zmiany statutów UFME oraz dokonano wyborów nowych władz na kolejne dwa lata. Przewodniczącym został o. Sabino Iannuzzi OFM z Konferencji Włoskiej (COMPI), a wiceprzewodniczącym o. Juan María Martinez de Ilarduia OFM z Konferencji Hiszpańskiej (CONFRES). Sekretarzem Generalnym UFME wybrano o. Paolo Maiello OFM z Konferencji Włoskiej (COMPI).

 

Zatwierdzono również dokument końcowy, w którym zawarto przesłanie dla wszystkich Braci Mniejszych w Europie (zob. poniżej).

 

Drodzy Bracia, niech Pan obdarzy Was pokojem!

 

W dniach 18-24 października 2015 r., w Dubrowniku (Chorwacja), my, Ministrowie, Kustosze, Delegaci konferencji OFM obecnych w Europie oraz trzej Definitorzy Generalni odpowiedzialni za Europę, zgromadziliśmy się na XII Konferencji UFME (Unia Braci Mniejszych Europy).

 

W tych dniach braterstwa i łaski, Pan oświecał nas swoim słowem, pomagając, byśmy jeszcze bardziej uświadomili sobie naszą misję ewangelizacyjną, braci mniejszych na kontynencie europejskim, w różnorodności i komplementarności darów, którymi uposażony został każdy z nas.

 

Przyjmując słowa Ministra Generalnego fr. Michaela A. Perry’ego, który zachęcił nas do zatrzymania się i refleksji nad misją i posłaniem UFME w przyszłości, kontynuujemy wiarę w to, że zostaliśmy wezwani do kroczenia jeszcze bardziej razem. Dlatego pragniemy promować, w kontakcie z Definitorium Generalnym, różne inicjatywy, wśród których podkreślić chcemy następujące:

 

- pogłębić nasze wspólne powołanie;
- podzielić się tym, w jaki sposób uczymy się realizować posługę naszym Wspólnotom;
- szukać nowych sposobów i form do realizacji projektów współpracy;
- wzrastać w naszym zadaniu wobec współczesnego świata;
- kontynuować pytanie o to, co nasza duchowość może wnieść do budowania wspólnego europejskiego domu.

 

Na drogach Europy, po których kroczą miliony emigrantów i które są naznaczone nowymi wyzwaniami, z Maryją - naszą Matką i Królową Pokoju - potwierdzamy naszą tożsamość i świadectwo braterskiej wspólnoty w służbie Człowiekowi. Pragniemy promować kulturę gościnności i solidarności, z uwagą zwróconą na emigrantów, na odrzuconych i na najbardziej potrzebujących. Im pragniemy zaoferować nie tylko odpowiedź na najbardziej konieczne potrzeby materialne, ale także dzielić się z nimi chlebem braterstwa, winem nadziei oraz oliwą pociechy, które dać nam może tylko Jezus Chrystus. Tak, jak to mówiliśmy wielokrotnie w tych dniach, pragniemy ewangelizować naszą obecnością, naszym czynem i naszymi słowami; ucząc się mieszkać w domu gościnności, uczęszczając do szkoły miłosierdzia i adorując Świętą Rodzinę, w której rodzi się posłuszeństwo Bożemu Słowu i w której pełni się wolę Ojca.

 

Pan, przez wstawiennictwo Serafickiego Ojca Franciszka niech błogosławi naszym propozycjom, a na twarzy każdego z nas, niech rozjaśni blask swego Oblicza i niech da zdolność do świadczenia radością o Ewangelii.

 

Zgromadzenie Unii Braci Mniejszych Europy

 

Dubrownik, 23 października 2015 r., w święto św. Jana Kaspistrana

 

za: www.franciszkanie.com