Magisteria
Magisteria
Data: 2016-02-11

11 lutego 2016 roku w godzinach przedpołudniowych w naszym seminarium w Katowicach-Panewnikach miała miejsce obrona prac magisterskich, połączona z egzaminem ex universa.

 

Do egzaminu przystąpili: Archanioł Borek, Hieronim Łusiak, Metody Miś, Sylwan Ogłoza, Kanizy Kąkol, Dyzma Gul oraz bracia cystersi: Włodzimierz Łapacki, Tymoteusz Kaczmarczyk i Bruno Paterewicz.

 

Komisji egzaminacyjnej przewodniczył dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie: ks. dr hab. Arkadiusz Baron.

 

Gratulujemy!