Mieć życie wieczne
Mieć życie wieczne
Data: 2014-12-24

Życzenia ministra prowincjalnego z okazji Uroczystości Bożego Narodzenia

 

Katowice-Panewniki, Boże Narodzenie 2014 r.

 

„Tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16)

 

 

Pokój i Dobro!

 

Drodzy Bracia. Oto skończył się czas oczekiwania i nadeszła Święta Noc radości. Bóg tak się uniżył, że stał się małym Dziecięciem. Takiego Boga nie trzeba się bać. Takiego Boga trzeba przytulić, pokochać.

 

Wraz z pasterzami spieszymy do betlejemskiej groty, by podziwiać tak wielką łaskawość Boga.

 

W Roku Życia Konsekrowanego jesteśmy wdzięczni św. Franciszkowi za odtworzenie Tajemnicy Narodzenia Pana w Greccio. To dzięki Niemu możemy zgłębiać tę prawdę nie tylko umysłem, ale i naszymi zmysłami. Niech owocem tej kontemplacji będzie zdumienie, zachwyt i prawdziwa radość.

 

Na Święta Bożego Narodzenia życzę głębokiego dotyku Miłości Bożej Dzieciny i dzielenia się tą Miłością z każdym, kogo Opatrzność postawi nam na drodze życia w nadchodzącym Nowym Roku.

 

o. Antonin Brząkalik OFM, minister prowincjalny