Nowe oratorium
Nowe oratorium
Data: 2016-09-19
 Minister prowincjalny o. Antonin Brząkalik, przebywając w klasztorze w Viareggio, przy okazji przekazania urzędu gwardiana dokonał poświęcenia nowej kaplicy klasztornej p.w. św. Michała Archanioła. Kaplica została umiejscowiona w jednym z pomieszczeń konwentu. Mszę św. pod przewodnictwem o. Antonina, sprawowanej ku czci Świętych Archaniołów  koncelebrowała cała miejscowa wspólnota: o. Elzear, o. Daniel i o. Ferdynand.