Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

o. Anatol Stefan Makosz

o. Anatol Stefan Makosz
Urodzony:
1951-08-23
Miejsce urodzenia:

Tychy-Wartogłowiec
woj. śląskie, archidiec. katowicka

Data imienin:
20 listopada
Nowicjat:
1966-10-04
Pierwsza profesja:
1967-10-05
Profesja wieczysta:
1975-08-06
Prezbiterat:
1977-04-06
Klasztor:
Funkcje:
infirmeria