Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

o. Bonifacy Hubert Knapik

o. Bonifacy Hubert Knapik
Urodzony:
1934-10-01
Miejsce urodzenia:

Świętochłowice
woj. śląskie, archidiec. katowicka

Data imienin:
05 czerwca
Nowicjat:
1960-09-27
Pierwsza profesja:
1961-10-01
Profesja wieczysta:
1966-12-08
Prezbiterat:
1969-06-18
Klasztor:
Funkcje:
rezydent, przypisany do klasztoru w Zabrzu