Objawienie Pańskie
Objawienie Pańskie
Data: 2017-01-05
Już jutro cały Kościół będzie świętował święto Objawienia Pańskiego, które potocznie nazywamy Świętem Trzech Króli, również w naszych parafiach w Niemczech, jest to święto uroczyście obchodzone.
Jak dobrze wiemy trzej królowie Kacper, Melchior i Baltazar, symbolizują trzy kontynenty: Afrykę, Azję i Europę. Każdy z króli kojarzony jest ze swoimi zwierzęcymi atrybutami, które symbolizują dany region. Kacper przedstawiany jest ze słoniem, pochodzi z Afryki i jest to czarny król, który Jezusowi przyniósł złoto. Melchior przedstawiany jest z koniem, który symbolizuje Europę, Jezusowi przynosi do stajenki mirrę. Baltazar stoi zawsze u boku wielbłąda, co symbolizuje Azję i przedstawiany jest na obrazach i figurach z kadzidłem w ręku, który przyniósł dzieciątku. Każdy z Trzech króli jest przedstawiany w różnym wieku co ma symbolizować pokolenia czy też różne generacje: najmłodszym królem jest Kacper, co związane jest z faktem, iż Kościół w Afryce jest stosunkowo młodym.
W Polsce tradycyjnie w okresie bożonarodzeniowym kapłani odwiedzają domy swoich parafian, przynosząc im Boże błogosławieństwo na kolejny rok. Dzięki tzw. kolędzie mają także okazję poznać swoich wiernych. W Niemczech nie ma zwyczaju kolędy, za to już od dziś tj. 5 i 6 stycznia grupy dzieci zazwyczaj są to ministranci, przebierają się za trzech króli, dzielą się na grupy i w tych dniach odwiedzają domy naszych parafian. Przy tych odwiedzinach, śpiewają piosenki, recytują wiersze  i oznaczają drzwi poświęconą kredą podobnie jak w Polsce podczas kolędy symbolami: 20 C+M+B 17. Każdego roku ta kolędowa tradycja w Niemczech jest w całym kraju oficjalną zbiórką na potrzeby ubogich dzieci z różnych stron świata. W tym roku wszystkie pieniądze z tej akcji przeznaczone będą na dzieci w Kenii. Młodzi kolędnicy otrzymują również od domowników dużo słodkości, którymi później się dzielą.
Wszyscy kolędnicy 6 stycznia w Uroczystość Trzech Króli uczestniczą przebrani w swoje stroje we Mszach św. w swoich parafiach.
 
o. Bartymeusz Trąbecki OFM