Obłóczyny
Obłóczyny
Data: 2019-08-30

W Kobylinie, 30 sierpnia br., nowicjat rozpoczęło ośmiu postulantów: br. Nechemiasz Michalski, br. Klaudiusz Mainka, br. Cherubin Płakchatniuk, br. Pius Stuchlik, br. Partenij Dats, br. Atanazy Chodzidło, br. Eliasz Staniczek, br. Leon Jermakowicz. Obrzędowi obłóczyn przewodniczył Minister Prowincjalny o. Antonin Brząkalik. Prosimy o modlitwę za braci nowicjuszy!