Obłóczyny i I Profesja
Obłóczyny i I Profesja
Data: 2020-08-29

21 sierpnia br. w Kobylinie wspólnota postulancka przeżywała swoją pierwszą zakonną uroczystość - obłóczyny. Podczas Eucharystii, sprawowanej przez Ministra Prowincjalnego o. Antonina Brząkalika, bracia otrzymali habit zakonu Braci Mniejszych i przyjęli nowe imiona zakonne, będące wyrazem rozpoczęcia nowego życia (br. Gustaw, br. Jozue i br. Filemon). W ten sposób rozpoczął się, przewidziany Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz prawem własnym Zakonu, kolejny rok formacji, zwany nowicjatem.

Natomiast 22 sierpnia br. w Miejskiej Górce sześciu braci nowicjuszy (br. Nehemiasz, br. Klaudiusz, br. Pius, br. Atanazy, br. Partenij, br. Eliasz) po roku formacji, na ręce ojca prowincjała Antonina Brząkalika złożyli pierwszą profesje zakonną (śluby zakonne). Bracia ślubowali żyć w posłuszeństwie, bez własności i w czystości, a także prosili o przyjęcie ich do tej braterskiej wspólnoty.
Podczas uroczystej Mszy św. Minister Prowincjalny wręczył braciom Regułę i Konstytucje zakonu. Polecamy wszystkim modlitwę w intencji braci neoprofesów prosząc dla nich o łaskę wytrwania.