Od dwudziestu lat
Od dwudziestu lat
Data: 2018-02-25

 

22 lutego 2018 roku w klasztorze w Rybniku-Zamysłowie odbyło się kolejne spotkanie proboszczów naszej prowincji, pracujących w polskim duszpasterstwie. Mszy św. w kaplicy domu zakonnego przewodniczył: o. Emil Pacławski – moderator duszpasterstwa parafialnego i proboszcz w Tychach. Słowo Boże wygłosił miejscowy proboszcz i gwardian - o. Ernest Ogar.

 

Prelegentem wielkopostnego spotkania był ks. dr Adam Tondera – patrolog i filozof klasyczny, doktor teologii i nauk patrystycznych członek Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej, obecnie proboszcz w Rybniku Popielowie. Tematem wykładu było postawione pytanie: „Czego możemy się uczyć od starożytności chrześcijańskiej?”

 

Po zakończeniu prelekcji proboszczowie podzielili się m in. refleksjami dotyczącymi współpracy z wikariuszami i duszpasterzami parafialnymi oraz tegorocznymi rekolekcjami parafialnymi.

 

Na zakończenie spotkania nawiedzono miejscowy kościół parafialny, gdzie o. Ernest zainteresował zebranych ikoną Niepokalanej Pani Fatimskiej „W Tobie jedność”.

 

Warto przy okazji wspomnieć, iż tradycja cyklicznych spotkań proboszczów (2 sesje w roku oraz wspólne rekolekcje) zapoczątkowana została w 1998 r.Od początku organizatorem spotkań jest o. Emil Pacławski. Jesienne spotkanie w Rybniku-Zamysłowie było trzydziestym dziewiątym, nie licząc rekolekcji. Kolejne, czterdzieste spotkanie proboszczów odbędzie się w klasztorze w Koszarawie.