Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

Klasztor Franciszkanów / Opole

pl. Wolności 2
45-018 Opole

 

tel.: +48 77 4548909
tel. (gwardian): +48 77 4531382
e-mail: [javascript protected email address]

 

www.opole.franciszkanie.pl/

Klasztor Franciszkanów

Pierwsza fundacja dla franciszkanów w Opolu miała powstać przed najazdem tatarskim około 1236 roku. Druga fundacja pochodzi z 1248 roku dzięki księciu opolskiemu Władysławowi I.

 

Budowa gotyckiej świątyni i klasztoru miała trwać jeszcze w XIV wieku. Podziemia kościoła stały się miejscem pochówku rodziny książęcej (Piastowie Śląscy). W samym kościele jest też kaplica Piastowska.

 

W Opolu przy klasztorze św. Barbary od 1473 r.przebywali franciszkanie obserwanci. Na ich rzecz franciszkanie konwentualni zmuszeni byli do oddania obecnego klasztoru. Jednak w okresie kontrreformacji franciszkanie konwentualni odzyskali klasztor. W 1556 r.protestanci zmusili zakonników do opuszczenia miasta, a kościół został ograbiony i zdewastowany. Ponownej dewastacji i kradzieży dokonano w czasie wojny trzydziestoletniej.

 

Klasztor opolski miał silne kontakty z Polską, zwłaszcza z Krakowem. Jego zasługą jest podtrzymywanie nie tylko katolickości, ale i polskości. Tutaj w 1655 roku przebywał król Jan Kazimierz w czasie potopu szwedzkiego i ogłosił odezwę do narodu polskiego.

 

Od 1712 roku kontakty klasztoru opolskiego z prowincją polską zaczęły się rozluźniać. W 1725 roku konwent został przyłączony do prowincji czeskiej.

 

W 1810 roku rząd pruski skasował klasztory na Śląsku. Przez kilka lat klasztor stał pusty. W latach 1813–1814 mieścił się w nim szpital armii rosyjskiej. Później cały kompleks został przekazany parafii protestanckiej. W świątyni zrobiono wtedy wiele przeróbek.

 

Podczas II wojny światowej klasztor został spalony, a kościół poważnie uszkodzony. W takim stanie władze państwowe 6.07.1945 roku przekazały kościół i klasztor naszej prowincji. Do 1948 roku klasztor podniesiono z ruin.

 

W latach 1951–1954 odremontowano wnętrze kościoła, przywracając w głównym zarysie wygląd pierwotny (sprzed okresu protestanckiego). W latach 1967–1972 przeprowadzono zewnętrzną regotyzację prezbiterium.

 

Od 1950 do 1970 roku w klasztorze mieściło się studium filozoficzne prowincji (niektórzy będąc członkami studium, przygotowywali się jednocześnie prywatnie do matury państwowej).

 

W latach 1980–1996 w klasztorze przebywali bracia po nowicjacie, przygotowujący się do matury.

 

W ostatnich latach kościół klasztorny został poddany gruntownej rewaloryzacji.

 

Zwiedzanie

 

Na co dzień dla zwiedzających udostępniony jest kościół i kaplice m. in. MB Częstochowskiej z adoracją Najświętszego Sakramentu w tygodniu w godz. od 10:00 do 18:30, a w niedzielę po sumie o godz. 12:00 do 18:00, następnie kaplica Serca Pana Jezusa, kaplica św. Jadwigi, kaplica św. Anny zwana Piastowską z grobowcami fundatorów tutejszego kościoła i klasztoru Bolesława I, Bolesława II i Bolesława III oraz księżnej Anny Oświęcimskiej. Podziemia znajdujące się pod prezbiterium kościoła w których spoczywają pozostali książęta opolscy m.in. Władysław II Opolczyk FUNDATOR Sanktuarium Jasnogórskiego i księżna Elżbieta wnuczka króla Władysława Łokietka, a także znajduje się tam najstarszy zachowany na ziemiach śląskich wczesnogotycki kolorowy fresk z 1320 roku przedstawiający Kalwarię męki Pana Jezusa wraz z jego Matką i św. Janem.

 

Niezorganizowanym grupom podziemia są udostępniane od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 po uprzednim zgłoszeniu przy furcie klasztornej z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub osobiście w godzinach od 8:00 do 12:00 i od 13:15 do 17:00. To zgłoszenie jest potrzebne gdyż wycieczki oprowadza wówczas zakonnik.

 

Przewodnicy PTTK nie są zobowiązani do zgłaszania wycieczek, oprowadzanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

 

Jarmark Franciszkański

 

Jarmark Franciszkański na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeńkulturalnych Opola. Głównym celem corocznej edycji Jarmarku Franciszkańskiego jest udostępnienie mieszkańcom miasta i regionu oraz przybyłym z tej okazji gościom zabytkowych wnętrz zespołu kościelno - klasztornego, zapoznanie ich z historią klasztoru, która stanowi istotny element w historii Opola. Oraz zbiórka funduszy na dalszą renowację zabytkowego obiektu kościelno-klasztornego, należącego do nielicznych zabytków naszego miasta, w którym znajduje się m.in. nekropolia Piastów Opolskich.

18. o. Hubert Zabłocki, gwardian (2010-2017)

17. o. Klemens Waśkowski, gwardian (2007–2010)
16. o. Piotr Mędrak, gwardian (2005–2007)
15. o. Iwon Siekierka, gwardian (2004–2005)
14. o. Krescencjusz Rutowicz, gwardian (1998–2004)
13. o. Tadeusz Goj, gwardian (1991–1998)
12. o. Modest Wieczorek, gwardian (1989–1991)
11. o. Benigny Piechota, gwardian (1980–1989)
10. o. Jakub Kubica, gwardian (1977–1980)
9. o. Ludwik Nowicki, gwardian (1974–1977)
8. o. Arkadiusz Tobolski, gwardian (1967–1974)
7. o. Teodor Turczyński, gwardian (1963–1967)
6. o. Piotr Szymczak, gwardian (1962–1963)
5. o. Stefan Hawlicki, gwardian (1961–1962)
4. o. Korneliusz Czech, gwardian (1959–1961)
3. o. Daniel Michalski, gwardian (1956–1959)
2. o. Korneliusz Czech, gwardian (1948–1956)
1. o. Korneliusz Czech, prezes (1945–1948)

Msze i spowiedź

Msze święte w niedziele i uroczystości:

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 19:00, 21:00

Msze święte w dni powszednie:

7:00, 8:00, 9:00, 19:00

Nabożeństwa stałe:

  • Ku czci św. Antoniego z Padwy - we wtorek po Mszach św. o godz. 8:00 i 19:00
  • Ku czci św. Franciszka z Asyżu - w czwartek po Mszach św. o godz. 8:00 i 19:00
  • do NSPJ - cały czerwiec oraz w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 19.00
  • Ku czci NMP w sobotę po Mszy św. o 9:00
  • Różaniec św. od pn.-pt. po mszy o 9.00, w soboty po nabożeństwie ku czci NMP
  • W okresie Wielkiego Postu: w piątek Droga Krzyżowa po Mszy św. o 8:00 oraz o 18:30 w niedzielę Gorzkie Żale z nauką pasyjną o godz. 18:15
  • W październiku Różaniec o godz. 18:15
  • Codziennie od poniedziałku do soboty Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00

Uroczystości Odpustowe:

Odpust ku czci Trójcy Świętej - w niedzielę, w którą przypada uroczystość.
Odpust ku czci św. Franciszka z Asyżu - 4 października.

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

od poniedziałku do soboty po Mszy św. o 9:00 do 19:00, w niedzielę po Mszy św. o 12:00 do 19:00

Sakrament pokuty:

W dni powszednie od 7:00 do 11:00 i od 17:00 do 19:30.
Pomiędzy 11:00 a 17:00 kapłana do spowiedzi wzywamy za pomocą dzwonka umieszczonego przy konfesjonale.
W pierwsze czwartki i piątki miesiąca oraz we wszystkie soboty po południu kapłan jest w konfesjonale od 16:00
do 19:30.
W niedziele 15 minut przed każdą Mszą świętą i w trakcie Mszy św. dopóki będą penitenci.