Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

br. Stefan Wojciechowski

br. Stefan Wojciechowski
Urodzony:
1902-08-05
Data śmierci:
1971-11-27
Miejsce urodzenia:

Gostyczyn k. Ostrowa

Zmarł w Kobylinie, żył 69 lat, w zakonie 28 lat, pochowany w Kobylinie.

Br. Stefan Wojciechowski urodził się 5.08.1902 w Gostyczynie koło Ostrowa. Matką była Jadwiga Wojciechowska, która zmarła przy jego porodzie. Ojciec był nieznany. Habit tercjarski przyjął w 1930 r.Jako tercjarz przebywał w Panewnikach, a następnie w Wieluniu. W 1932 r.wystąpił z zakonu. W 1939 r.dostał się do obozu koncentracyjnego w Mathausen.

Po skończonej wojnie ponownie wstąpił do zakonu. Był tercjarzem wieczystym. Pełnił w klasztorze funkcję kucharza. Zmarł w Kobylinie 27.11.1971. Został pochowany na cmentarzu zakonnym w Kobylinie.

Żył 69 lat, w zakonie 2+26.