Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

o. Bernardyn Izydor Grzyśka

o. Bernardyn Izydor Grzyśka
Urodzony:
1906-04-04
Data śmierci:
1973-10-19
Miejsce urodzenia:

Halemba

Nowicjat:
1922-11-29
Pierwsza profesja:
1923-12-01
Profesja wieczysta:
1927-04-23
Prezbiterat:
1928-12-22
Zmarł w Panewnikach, żył 67 lat, w zakonie 50 lat, pochowany w Panewnikach.

O. Bernardyn Izydor Grzyśka urodził się 4.04.1906 w Halembie z rodziców Walentego i Franciszki zd. Spyra. Był alumnem Niższego Seminarium Duchownego w Nysie, a następnie uczęszczał do Państwowego Gimnazjum w Katowicach. W 1922 r.wstąpił do naszego zakonu. Nowicjat rozpoczął 29.11.1922 w Wieluniu. Profesję czasową złożył 1.12.1923 w Wieluniu na ręce o. Alfonsa Rogosza. Studia filozoficzne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym naszej prowincji, a studia teologiczne w Fuldzie. Profesję wieczystą złożył 23.04.1927 na ręce o. Maksymiliana Brandysa w Fuldzie. Święcenia prezbiteraru przyjął 22.12.1928 w Fuldzie z rąk biskupa Józefa Schmidta. Po święceniach przebywał w różnych klasztorach naszej prowincji, najpierw na ziemi poznańskiej, a potem na Śląsku: w Panewnikach i Chorzowie. Od 1937 r.był przełożonym klasztoru w Chorzowie, a od 1942 jednocześnie administratorem parafii. W czasie wojny miał uprawnienia rządcy prowincji na skutek nieobecności prowincjała o. Antoniego Galikowskiego, którego wojna zastała we wschodniej części Polski i gdzie pozostał aż do końca wojny. Dnia 24 maja 1948 r.został przez władze Bezpieczeństwa Publicznego aresztowany i postawiony w stan oskarżenia o kontakt z nielegalną organizacją. Dnia 8.11.1948 został skazany przez Rejonowy Sąd Wojenny w Katowicach na siedem lat więzienia. Karę odbywał w więzieniu katowickim, a od października 1949 r.we Wronkach. Po odbyciu całej kary w 1955 r.został zwolniony. Od tego czasu przebywał aż do śmierci w Panewnikach. W latach 1955-1968 był profesorem liturgiki i śpiewu gregoriańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Panewnikach. W latach 1959-1962 był ponadto gwardianem, a w latach 1962-1965 definitorem prowincjalnym. W 1965 r.powierzono mu funkcję ojca duchownego kleryków w Panewnikach. W 1960 i 1863 wizytatorem generalnym Prowincji św. Jadwigi, a w 1966 r.był wizytatorem generalnym Prowincji Matki Boskiej Anielskiej. W 1968 r.został wybrany prowincjałem. W 1971 był wizytatorem sióstr franciszkanek z Orlika. W 1971 r.brał udział w nadzwyczajnej Kapitule Generalnej w Medellin w Kolumbii, a w 1973 r.w Kapitule Generalnej w Madrycie.

Zmarł na raka w klasztorze panewnickim 19.10.1973 jako urzędujący prowincjał. Pogrzeb odbył się 22.10.1973 w Panewnikach. Wzięła w nim udział duża liczba współbraci i księży diecezjalnych. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył bp Józef Kurpas. Mszę św. koncelebrowało około 30 kapłanów. Homilię wygłosił o. Chryzostom Kurek.

O. Bernardyn został pochowany na cmentarzu w Panewnikach.

Przeżył 67 lat, w zakonie 50, w kapłaństwie 44.