Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

br. Marian Antoni Wojtynek

br. Marian Antoni Wojtynek
Urodzony:
1915-02-13
Data śmierci:
1976-09-02
Miejsce urodzenia:

Mikołów

Nowicjat:
1946-01-22
Pierwsza profesja:
1947-01-30
Profesja wieczysta:
1950-07-15
Zmarł w Katowicach, żył 61 lat, w zakonie 40 lat, pochowany w Panewnikach.

Br. Marian Antoni Wojtynek urodził się 13.02.1915 r.w Mikołowie z rodziców Pawła i Franciszki zd. Kurpanik. Habit tercjarski przyjął 6.06.1936. Nowicjat I Zakonu rozpoczął 22.01.1946 w Panewnikach. Profesję czasową złożył 30.01.1947 również w Panewnikach na ręce O. Innocentego Glenska, gwardiana panewnickiego. Profesję wieczystą złożył 15.07.1950 w Panewnikach na ręce prowincjała o. Tytusa Semkło. Do wybuchu wojny br. Marian pracował w panewnickiej drukarni. W 1940 r.przez krótki czas pracował jako kucharz na Górze św.Anny i następnie we Wrocławiu-Karłowicach. W tymże roku został zaciągnięty do wojska niemieckiego. Jako żołnierz przeszedł Rosję, Austrię, Czechosłowację, Niemcy, Francję, Belgię, Holandię i Włochy. Pod koniec wojny dostał się do niewoli amerykańskiej i przez krótki czas przebywał w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do kraju wrócił zaraz do klasztoru. Odbył nowicjat w Panewnikach. Po profesji został skierowany do Wschowy w charakterze kościelnego (1947-1948). W latach 1948-1967 był furtianem w Panewnikach, a w latach 1967-1976 furtianem w Wejherowie. W 1975 r.odbył podróż do Rzymu z racji jubileuszu zakonnego. Krótko przed śmiercią przyjechał do Mikołowa w odwiedziny swoich krewnych w ramach urlopu. Na skutek zawału dostał się do szpitala w Mikołowie, a następnie przewieziono go do Katowic na oddział reanimacyjny. Pobyt na tym oddziale rokował nadzieję wyzdrowienia. Jednak ponowny zawał zadecydował o jego śmierci. Zmarł 2.09.1076 w Katowicach. Pogrzeb odbył się 4.09.1976 w Panewnikach przy licznym udziale współbraci. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył minister prowincjalny o. Damian Szojda, a homilię wygłosił o. Kamil Kaleta. Br. Marian został pochowany na cmentarzu zakonnym w Panewnikach. Żył 61 lat, w zakonie 40.