Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

o. Korneliusz Oskar Czech

o. Korneliusz Oskar Czech
Urodzony:
1909-03-24
Data śmierci:
1977-03-21
Miejsce urodzenia:

Radlin

Nowicjat:
1926-01-05
Pierwsza profesja:
1927-01-06
Profesja wieczysta:
1930-03-27
Prezbiterat:
1932-05-05
Zmarł w Katowicach, żył 68 lat, w zakonie 51 lat, pochowany w Panewnikach.

O. Korneliusz Oskar Czech urodził się 24.03.1909 r.w Radlinie z rodziców Karola i Wiktorii zd. Pośpiech. Nowicjat rozpoczął 5.01.1926 r.w Wieluniu. Profesję czasową złożył 6.01.1927 r.na ręce o. Michała Porady, magistra nowicjuszy w Wieluniu. Profesję wieczystą złożył 23.03.1930 r.w Miejskiej Górce. Święcenia prezbiteratu przyjął 5.05.1932 r.z rąk biskupa Stanisława Adamskiego w bazylice panewnickiej. Po święceniach kapłańskich został wikariuszem parafialnym w Panewnikach, gdzie pozostał do 1937 r.Od 1937 do 1938 r.przebywał w Wieluniu, a od 1938 do 1939 r.w Pakości. Po wybuchu wojny od 1940 do 1941 r.prowadził w ukryciu pracę duszpasterską w parafii Wyrzysk. Przez pewien czas przebywał w więzieniu. Od 1942 do 1945 r.był wikariuszem parafialnym w Groszowicach. Zaraz po zakończeniu wojny objął kościół i klasztor franciszkański w Opolu. Zburzony przez działania wojenne klasztor gruntownie odbudował. Odrestaurował również zabytkowy kościół. W 1956 r.został przeniesiony do Panewnik, gdzie pracował jako katecheta w liceum ogólnokształcącym i w szkole zawodowej. W 1958 r.urządził kaplicę z dawnej restauracji pani Waleski Schweitfeger w Starych Panewnikach wykorzystując moment zerwania umowy przez P.T.T.K. z właścicielem budynku. W 1959 r.został gwardianem w Opolu, lecz zrezygnował z tego urzędu w 1961 r.W tym samym roku w charakterze proboszcza objął parafię w Zimnicach Wielkich, po wyjeździe poprzednika ks. Hermanna Joscha do Niemiec. Jego zamiarem było zorganizowanie w Zimnicach Wielkich materialnej pomocy dla klasztoru opolskiego, w którym mieściło się studium filozoficzne oraz uregulowanie problemu podatkowego pomiędzy klasztorem opolskim i władzami państwowymi. Od 1962 do 1965 r.był gwardianem w Panewnikach. W czasie jego gwardiaństwa został wymalowany kościół panewnicki, zostały zakupione nowe dzwony oraz wybudowany dom gospodarczy w podwórzu. Od 1965 r.do chwili śmierci należał do wspólnoty klasztornej w Rybniku, z zaznaczeniem, że w latach od 1965 do 1958 był gwardianem, od 1968 do 1971 definitorem, od 1971 do 1974 ponownie gwardianem, a od 1974 r.ekonomem klasztoru. Zmarł 21.03.1977 r.w Katowicach, w szpitalu przy ul. Warszawskiej na skutek kolejnego zawału serca. Pogrzeb odbył się 24.03. w Panewnikach w 68 rocznicę jego urodzin. W pogrzebie wzięło udział dwóch biskupów: bp Czesław Domin z Katowic i bp Wacław Wycisk z Opola. Ponadto wzięło udział wielu współbraci z naszej prowincji i z Prowincji św. Jadwigi z prowincjałem o. Fidelisem Kosą na czele oraz wielu kapłanów diecezjalnych z diecezji katowickiej i opolskiej. Eksportację z kaplicy Szymona do kościoła prowadził prowincjał o. Damian Szojda. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Wacław Wycisk, homilię wygłosił prowincjał o. Damian. Po Mszy św. modlitwy żałobne prowadził bp Czesław Domin, który na wstępie przemówił podkreślając zasługi o. Korneliusza dla diecezji katowickiej, szczególnie założenie placówki duszpasterskiej w Starych Panewnikach. Biskup Domin poprowadził również kondukt pogrzebowy na cmentarz.

O. Korneliusz Czech został pochowany na cmentarzu zakonnym w Panewnikach. Żył 68 lat, w Zakonie 51, w kapłaństwie 44.