Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

br. Leopold Paweł Kwinecki

br. Leopold Paweł Kwinecki
Urodzony:
1907-04-22
Data śmierci:
1985-09-29
Miejsce urodzenia:

Bottrop (Westfalia)

Zmarł w Opolu, żył 78 lat, w zakonie 54 lata, pochowany w Opolu.

Br. Leopold Paweł Kwinecki urodził się 22.04.1907 r. w Bottrop (Westfalia) z rodziców Michała i Franciszki zd. Kołek. Jego rodzina wróciła do Polski w 1925 r. i osiedliła się w Miejskiej Górce. Do zakonu wstąpił w 1930 r. będąc czeladnikiem piekarskim. Habit III Zakonu przyjął 23.04.1931 r. w Kobylinie. Nowicjat I Zakonu rozpoczął 23.11.1933 r. w Panewnikach. Profesję czasową złożył 24.11.1934 r. w Panewnikach na ręce prowincjała o. Augustyna Gabora. Profesję wieczystą złożył 30.11.1937 r. w Osiecznej na ręce prowincjała o. Michała Porady. Przebywał w różnych klasztorach prowincji najpierw jako piekarz, a potem kucharz. W czasie wojny przebywał do kwietnia 1941 r.w Merisch Trubau (Moravska Trebova) na terenie republiki czeskiej. Z rozkazu Gestapo wrócił do Miejskiej Górki i był zmuszony do pracy w piekarni w Rawiczu, następnie w Bergen i w Żmigrodzie. Od 1958 r. aż do śmierci należał do wspólnoty klasztoru w Opolu. Tam zmarł 29.09.1985 r. w Szpitalu Miejskim. Pogrzeb odbył się 2.10.1985 r.także w Opolu. Koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył i homilię wygłosił prowincjał o. Joachim Mazurek. Br. Leopold został pochowany na cmentarzu miejskim w Opolu w miejscu wyznaczonym dla zakonników. Żył 78 lat, w zakonie 54.