Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

o. Elzeary Paweł Tatarczyk

o. Elzeary Paweł Tatarczyk
Urodzony:
2016-05-16
Data śmierci:
1986-02-28
Miejsce urodzenia:

Rybnik

Zmarł w Opolu, żył 69 lat, w zakonie 51 lat, pochowany w Opolu.

O. Elzeary Paweł Tatarczyk urodził się 28.11.1916 r. w Rybniku z rodziców Adolfa i Marii zd. Śliwa. Do zakonu wstąpił w 1935 r. Nowicjat rozpoczął 13.02.1935 w Wieluniu. Profesję czasową złożył również w Wieluniu 15.02.1936. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Osiecznej (1936-1938), we Wronkach (1938-1939) oraz we Wrocławiu-Karłowicach (1940-1941). Profesję wieczystą złożył 15.02.1939 we Wronkach. Święcenia prezbiteratu przyjął we Wrocławiu 22.12.1940 z rąk kardynała Adolfa Bertrama. Po święceniach duszpasterzował najpierw we Wrocławiu, a następnie został przeniesiony do Rybnika w charakterze wikariusza parafialnego (1944-1945). W czasie działań wojennych w 1945 roku, w Rybniku ofiarnie służył rannym. Po wojnie został skierowany do Nysy, gdzie został prefektem i profesorem Niższego Seminarium Duchownego (1945-1946). Uczył matematyki, fizyki i chemii, a jednocześnie był proboszczem trzech okolicznych parafii. W latach 1946-1956 był w Jarocinie jako gwardian. Od początku działalności Niższego Seminarium w Jarocinie był równocześnie jego rektorem i profesorem. W latach 1956-1957 był wikarym domu w Wejherowie, w 1957 przełożonym i katechetą w Pakości, a następnie wikariuszem parafialnym najpierw w Bytomiu (1957-1958), a potem w Zabrzu (1958-1965). Od 1965 r. aż do śmierci należał do klasztoru w Opolu. Oddawał się pracy duszpasterskiej jako misjonarz, rekolekcjonista, stacjonariusz i spowiednik sióstr zakonnych. Od sierpnia 1985 r. przebywał w Zakładzie Sióstr Franciszkanek w Opolu-Szczepanowicach. Tam zmarł 28.02.1986. Pogrzeb odbył się 4.03.1986 w Opolu przy licznym udziale współbraci. Koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej Jan Wieczorek. Homilię wygłosił prowincjał o. Joachim Mazurek. O. Elzeary został pochowany na cmentarzu miejskim w Opolu. Żył 69 lat, w zakonie 51, w kapłaństwie 45.