Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

o. Maurycy Hubert Kozłowski

o. Maurycy Hubert Kozłowski
Urodzony:
1916-04-06
Data śmierci:
1986-05-29
Miejsce urodzenia:

Dąbrówka Mała

Zmarł w Bytomiu, żył 70 lat, w zakonie 47 lat, pochowany w Panewnikach.

O. Maurycy Hubert Kozłowski urodził się 6.04.1916 r. w Katowicach-Dąbrówce Małej z rodziców Jana i Waleski zd. Potempa. W 1934 r. został przyjęty do piątej klasy Niższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Kobylinie, gdzie w roku 1938 uzyskał świadectwo dojrzałości. Nowicjat rozpoczął 12.07.1938 r. w Wieluniu. Habit przyjął z rąk o. Augustyna Gabora. Profesję czasową złożył 24.07.1939 r. w Wieluniu również na ręce o. Augustyna Gabora. Na skutek wybuchu wojny studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął dopiero w 1941 r. w Kłodzku. Wkrótce jednak został zaciągnięty do wojska niemieckiego. Jako żołnierz przeszedł Niemcy, Francję, Włochy i Anglię. Po zakończeniu wojny wrócił do klasztoru. Na mocy reskryptu Stolicy Apostolskiej ponownie złożył profesję czasową 4 grudnia 1947 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbył najpierw we Wrocławiu-Karłowicach (1947-1949) a następnie we Wronkach (1949-1950) oraz w Panewnikach (1950-1952). Profesję wieczystą złożył 15.07.1950 r. w Panewnikach na ręce prowincjała o. Tytusa Semkło. Święcenia prezbiteratu przyjął 24.06.1951 r. w prokatedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk biskupa Herberta Bednorza, ówczesnego koadiutora diecezji katowickiej. Po ukończeniu studiów w 1952 r.został skierowany do Wejherowa, gdzie przebywał do 1957 r. W tym roku został przełożonym w Chorzowie-Klimzowcu. Funkcję tę pełnił do 1965 r. W latach 1965-1968 był wikarym domu i ekonomem w Panewnikach. Następnie przebywał w Opolu (1968-1980), a od 1980 r. aż do śmierci należał do klasztoru w Bytomiu. Zmarł 29.05.1986 r. w szpitalu w Bytomiu. Dnia 1.06. odbyło się nabożeństwo żałobne w Bytomiu, a pogrzeb odbył się 2.06.1986 r. w Panewnikach przy licznym udziale współbraci i wiernych. Homilię żałobną wygłosił o. Bazyli Machalica. Został pochowany na cmentarzu zakonnym w Panewnikach. O. Maurycy miał zdolności muzyczne. Grał na organach i prowadził chór. Z zamiłowaniem i z estetyką prowadził kroniki klasztorne. Żył 70 lat, w zakonie 47, w kapłaństwie 34.