Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

o. Włodzimierz Alfons Szamotulski

o. Włodzimierz Alfons Szamotulski
Urodzony:
1933-07-27
Data śmierci:
1986-12-28
Miejsce urodzenia:

Grudziądz

Zmarł w Zabrzu, żył 53 lata, w zakonie 34 lata, pochowany w Panewnikach.

 

O. Włodzimierz Alfons Szamotulski urodził się 27.07.1933 r. w Grudziądzu z rodziców Ludwika i Józefy zd. Kwiatkowskiej. Nowicjat rozpoczął w Kobylinie, ale odbył go w Jarocinie. Profesję czasową złożył 25.08.1953 r. w Jarocinie na ręce prowincjała o. Tytusa Semkło. Profesję wieczystą złożył 15.12.1956 r. w Panewnikach na ręce definitora o. Chryzostoma Kurka. Studia filozoficzne odbył w Opolu (1953-1955), a teologiczne w Panewnikach (1955-1959). Święcenia prezbiteratu przyjął 14.08.1958 r. w Panewnikach z rąk biskupa Herberta Bednorza. Po święceniach przebywał kolejno: w Wejherowie (1959-1965), w Miejskiej Górce w charakterze wikarego domu (1965-1966), w Kobylinie w charakterze wikarego domu (1966-1968), w Bytomiu w charakterze wikarego domu i wikariusza parafialnego (1968-1974). W latach 1974-1977 był gwardianem w Pakości, a w latach 1977-1980 gwardianem w Miejskiej Górce. W latach 1980-1983 był wikarym i ekonomem domu w Panewnikach, a od 1983 należał do klasztoru w Bytomiu, gdzie do kapituły prowincjalnej w 1986 był przełożonym (prezesem klasztoru). Zmarł 28.12.1986 r. w klinice w Zabrzu po dwóch operacjach: na serce i na wrzody żołądkowe. Główne uroczystości pogrzebowe odbyły się 31.12.1986 r. w Bytomiu. Koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy z Opola Jan Wieczorek. W koncelebrze wzięli udział: minister prowincjalny o. Joachim Mazurek, ks. dziekan bytomski oraz liczni współbracia. Homilię pogrzebową wygłosił o. Juliusz Rydlewski, gwardian rybnicki. Następnie zwłoki zostały przewiezione do Panewnik, gdzie odbyły się końcowe obrzędy pogrzebowe. O. Włodzimierz został pochowany na cmentarzu zakonnym w Panewnikach. Żył 53 lata, w Zakonie 34, w kapłaństwie 28.