I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny.

o. Fidelis Bernard Obracaj

o. Fidelis Bernard Obracaj
Data śmierci:
2002-10-28
Zmarł w Cieszynie, żył 58 lat, w zakonie 40 lat, pochowany w Panewnikach.

Ojciec Fidelis Bernard Obracaj urodził się 21.02.1944 roku w Katowicach-Ligocie z rodziców Ernesta i Marii Niewiadomskiej.

 

W latach 1951-58 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 8 w Katowicach-Ligocie. Następnie wstąpił do Kolegium Franciszkanów (szkoła średnia) w Rybniku, gdzie uczył się w latach 1958-62. Egzamin dojrzałości przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ówczesnego prowincjała o. Teofila Zawieję zdał 14.06.1962 roku, co uprawniało go do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Prowincji.

 

Życie zakonne rozpoczął wstąpieniem do nowicjatu 02.09.1962 oku w Osiecznej, otrzymał wtedy imię Fidelis. Pierwszą profesję złożył w Osiecznej 03.09.1963 roku na ręce prowincjała o. Teofila Zawieji.

 

Profesję wieczystą złożył 08.12.1966 roku w Katowicach Panewnikach.

 

W latach 1963-1970 był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach (filozofia w Opolu 1963-65, teologia w Panewnikach 1965-69).

 

W Panewnikach z rąk ks. bpa Herberta Bednorza otrzymał wszystkie święcenia niższe: tonsura 18.02.1967 roku, ostiariat i lektorat 31.03.1967 roku, egzorcystat i akolitat 20.05.1967 roku, subdiakonat 22.12.1968 roku. Święcenia diakonatu z rąk ks. bpa Herberta Bednorza przyjął 12.04.1969 roku w Panewnikach, a święcenia kapłańskie 18.06.1969 roku w Rybniku z rąk tego samego biskupa.

 

Po święceniach, przebywając w klasztorze w Panewnikach, brał udział w jednorocznym tzw. kursie pastoralnym.

 

W roku 1970 został skierowany do klasztoru w Wejherowie, gdzie przebywał jako stacjonariusz.

 

W latach 1971-74 przebywał w naszym klasztorze w Pakości w charakterze misjonarza ludowego.

 

Od 1974 do 1977 roku podejmował obowiązki spowiednika i kaznodziei w klasztorze poznańskim.

 

W 1977 r.skierowano go do klasztoru we Wschowie ‑ misjonarz i rekolekcjonista – gdzie przebywał do 1980 roku.

 

W tym roku przyjął urząd gwardiana klasztoru w Miejskiej Górce, który to urząd pełnił do 1983 roku.

 

W latach 1983-1986 mieszkał w klasztorze w Poznaniu jako misjonarz ludowy i rekolekcjonista.

 

W okresie od 02.08.1986 do 17.12.1997 roku przebywał w Trypolisie (Libia) w charakterze duszpasterza Polaków.

 

Po powrocie do kraju mieszkał w klasztorze w Górkach Wielkich aż do swojej śmierci. W 1998 roku otrzymał obediencję na spowiednika, a w 2001 roku przyjął urząd gwardiana klasztoru w Górkach Wielkich.

 

Zmarł 28 października 2002 roku w szpitalu w Cieszynie.

 

Ojciec Fidelis Bernard Obracaj żył 58 lat, w Zakonie 40 lat, w kapłaństwie 33 lata.

 

Jego pogrzeb odbył się 31.10.2002 roku w Katowicach-Panewnikach. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył ks. bp Gerard Bernacki przy koncelebrze 51 kapłanów, kazanie wygłosił o. Albert Antkowiak z Prowincji św. Franciszka. Pochowany został na cmentarzu zakonnym w Katowicach-Panewnikach.