I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny.

o. Tadeusz Jan Goj

o. Tadeusz Jan Goj
Data śmierci:
2003-07-30
Zmarł w Katowicach, żył 68 lat, w zakonie 51 lat, pochowany w Panewnikach.

Ojciec Tadeusz Jan Goj urodził się 9 sierpnia 1934 roku w Lędzinach, pow. Pszczyna. Jego rodzice to Karol i Monika zd. Szumilas.

 

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Lędzinach, którą ukończył w 1947 roku. Następnie kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym (szkoła średnia) w Nysie w latach 1947‑1950. Ostatnią klasę roku 1950/51 kończył w Niższym Seminarium Duchownym w Rybniku.

 

Został przyjęty do nowicjatu 18 sierpnia 1951 roku w Kobylinie i otrzymał imię zakonne Tadeusz. Jego magistrem w nowicjacie był o. Józef Zając.

 

Pierwszą profesję złożył w Kobylinie 20 sierpnia 1952 roku na ręce ówczesnego prowincjała o. Tytusa Semkło.

 

Studium filozoficzne odbył w Opolu w latach 1952‑1954, teologiczne w Panewnikach w latach 1954‑1958. W 1955 roku ukończył miesięczny Kurs Duszpasterstwa Głuchoniemych I stopnia prowadzony przy Kurii Diecezjalnej w Katowicach.

 

Wszystkich święceń niższych w czasie studiów udzielił mu ks. bp Bernard Czapliński, wtedy biskup pomocniczy w Pelplinie.

 

Profesję wieczystą złożył 5 stycznia 1956 roku w Panewnikach na ręce prowincjała o. Tytusa Semkło. 22 grudnia 1956 roku przyjął diakonat w Panewnikach z rąk ks. bp koadiutora Herberta Bednorza, a  14 sierpnia 1957 roku, także w Panewnikach i z rąk tego samego biskupa, przyjął świecenia kapłańskie.

 

Po święceniach przebywał jeszcze rok w Panewnikach na tzw. roku pastoralnym.

 

W latach 1958‑1961 był w Rybniku jako wikariusz parafialny i prefekt Niższego Seminarium Duchownego.

 

W latach 1961‑1965 przebywał w Panewnikach jako wikariusz parafialny i katecheta.

 

W latach 1965‑1977 mieszkał w Chorzowie Klimzowcu pełniąc  różne funkcje:  proboszcza parafii (1965‑77), w tym czasie był ojcem duchownym tamtejszego dekanatu, a także spowiednikiem zwyczajnym i ojcem duchownym Sióstr Boromeuszek w Świętochłowicach i Rudzie Śl., także w tym czasie Sióstr Słuzebniczek w Chorzowie, nadto od 1975 roku został spowiednikiem Sióstr Jadwiżanek w Katowicach Bogucicach; urząd gwardiana pełnił tam w latach 1968‑1974; od 1974 r.został wikarym tamtejszego domu.

 

W latach 1971‑1974 był definitorem prowincji.

 

Następnie od 1977 do 1991 roku przebywał Pakości (Miasto); był wikarym domu, ekonomem, proboszczem parafii św. Bonawentury (1977-79); w 1978 roku podjął studia zaoczne na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL w Lublinie, które jednak nie ukończył z racji zaangażowania duszpasterskiego, od 1979 do 1989 roku był gwardianem, od 1986 roku ekonomem domu, od 1989 roku wikarym domu i ekonomem. Od 1984 roku został dziekanem nowo utworzonego w Pakości dekanatu, od 1987 roku był członkiem Komisji, która opracowywała nowe Statuty Prowincjalne na Kapitułę Prowincjalną.

 

W latach 1991‑2001 posługiwał w klasztorze w Opolu: 1991‑1998 jako gwardian, ekonom i wice magister profesów czasowych, od 1998 wikarym domu.

 

W 2001 roku został gwardianem w Miejskiej Górce. W listopadzie 2002 roku będąc na rekolekcjach dla przełożonych w Kalwarii Zebrzydowskiej zachorował i od tego czasu był stale pod opieką lekarską.

 

Zmarł 30 lipca 2003 roku w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie.

 

Ojciec Tadeusz Jan Goj przeżył 68 lat, w zakonie 50, w kapłaństwie 45.