Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

o. Roman Jerzy Skowroński

o. Roman Jerzy Skowroński
Data śmierci:
2009-01-30

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/web1/domains/prowincja.panewniki.pl/public_html/modules/right_content_osoba.php on line 142

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/web1/domains/prowincja.panewniki.pl/public_html/modules/right_content_osoba.php on line 144
Zmarł w Miejskiej Górce, żył 57 lat, w zakonie 36 lat, pochowany w Goruszkach.

Ojciec Roman Jerzy Skowroński urodził się 12 lutego 1951 r.okuw Siemianowicach Śl. z rodziców Antoniego z Klary z d. Morawiec.

 

Mając 7 lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 8 w Siemianowicach, do której uczęszczał do ukończenia 5 klasy (1958-1963). Potem przeprowadził się do Katowic-Ligoty, dlatego kontynuował naukę w tamtejszej Szkole Podstawowej nr 35 (1963-1965). Po jej ukończeniu podjął naukę w Technikum Kolejowym w Gliwicach, które ukończył w 1970 roku zdając egzamin dojrzałości.

 

W sierpniu 1970 roku napisał prośbę o przyjęcie do prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Panewnikach jako aspirant do kapłaństwa. Nie dane mu jednak było rozpocząć nowicjatu, gdyż został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą rozpoczął w październiku 1970 roku w jednostce w Katowicach. Będąc w wojsku utrzymywał kontakty listowne z ówczesnym prowincjałem o. Bernardynem Grzyską. Po dwuletniej służbie wojskowej, mógł zrealizować swe pragnienie i wstąpić do nowicjatu.

 

Nowicjat rozpoczął w Osiecznej 16.11.1972 roku, a przyjmował go definitor i rektor WSD o. Joachim Mazurek. Ostatnie dni nowicjatu spędził już w Panewnikach, gdzie 5 listopada 1973 roku, w kaplicy klasztornej, na ręce wikariusza prowincjalnego o. Joachima Mazurka, złożył przyrzeczenie zachowania rad ewangelicznych.

 

W latach 1973-1979 był studentem WSD w Panewnikach. Przygotowując się do przyjęcia święceń otrzymał 12.02.1976 roku, w naszym franciszkańskim kościele w Bytomiu posługę lektora, której mu udzielił minister prowincjalny o. Damian Szojda. Ten sam Prowincjał dnia 12.02.1977 roku przyjął od niego w bazylice panewnickiej profesję uroczystą i udzielił posługi akolity. Będąc studentem 5 roku otrzymał 22.03.1978 roku w bazylice w Panewnikach święcenia diakonatu, których mu udzielił biskup katowicki Herbert Bednorz. Po roku, 11 kwietnia 1979 roku, w panewnickiej bazylice, ks. bp Herbert Bednorz wyświęcił go na prezbitera.

 

Pierwszą jego placówką po studiach i otrzymaniu świeceń był klasztor w Rybniku, do którego skierowała go obediencja z dnia 08.08.1979 roku – przebywał tam 2 lata w charakterze wikariusza tamtejszej parafii św. Józefa (1979-1981).

 

Po dwóch latach przeniesiony został do Chorzowa-Klimzowca (obediencja z 23.06.1981), gdzie przez kolejne 2 lata był wikariuszem parafii św. Franciszka (1981-1983).

 

Po Kapitule Prowincjalnej w 1983 roku został przeznaczony do klasztoru panewnickiego w charakterze ekonoma domu (1983-1986).

 

Po następnej Kapitule w 1986 roku został wybrany gwardianem i ekonomem klasztoru w Miejskiej Górce, które to urzędy piastował przez 9 lat (do 1995 r.). W międzyczasie został także kustoszem miejscowego sanktuarium św. Franciszka.

 

Obediencja z 01.07.1995 roku polecała mu przenieść się do klasztoru w Częstochowie, skąd miał się zająć organizacją nowej placówki w Podłężu Królewskim.

 

Praktycznie w Częstochowie nie osiadł, gdyż szybko przystosował do zamieszkania pomieszczenia w Podłężu i tam się przeniósł. Przez parę lat pomagał okolicznym proboszczom, głosił rekolekcje i misje, a równocześnie rozbudowywał i modernizował dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze, postawił kaplicę dla ludu i dookoła kaplicy stacje Drogi Krzyżowej. Kiedy ks. bp częstochowski Stanisław Nowak utworzył 24.06.2001 roku nową parafię pod wezwaniem św. Antoniego, obejmującą Podłęże Królewskie i Szlacheckie, o. Roman został jej pierwszym administratorem. Dnia 5 lutego 2005 roku placówka w Podłężu została erygowana jako filialny dom zakonny klasztoru częstochowskiego, a o. Roman został jej pierwszym przełożonym i ekonomem.

 

Ojciec Roman Jerzy Skowroński przeżył 58 lat, w zakonie 37, w kapłaństwie 30.

 

Pogrzeb odbył się, 3 lutego 2009 roku w Miejskiej Górce, przy bardzo licznym udziale współbraci naszej prowincji i  prowincji św. Franciszka, duchowieństwa diecezjalnego dekanatu rawickiego i sąsiednich dekanatów oraz wiernych miejscowych i z Podłęża. Obrzędom przewodniczył minister prowincjalny o. Ezdrasz Biesok, a mowę pogrzebową wygłosił wikariusz prowincjalny o. Antonin Brząkalik. Został pochowany cmentarzu zakonnym przy naszym kościele w Miejskiej Górce.