I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny.

br. Franciszek Edmund Sulkowski

br. Franciszek  Edmund Sulkowski
Data śmierci:
2013-08-05

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/web1/domains/prowincja.panewniki.pl/public_html/modules/right_content_osoba.php on line 142

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/web1/domains/prowincja.panewniki.pl/public_html/modules/right_content_osoba.php on line 144
Zmarł w Miejskiej Górce, żył 73 lata, w zakonie 52 lata, pochowany w Goruszkach.

Brat Franciszek Edmund Sulkowski urodził się 4. stycznia 1940 roku w Szetlewku (woj. wielkopolskie) z rodziców Edmunda  i Bronisławy zd. Pakulska.

 

Szkołę Podstawową rozpoczął w 1947 roku i ukończył w Szetlewku w 1954 roku. Następnie do 1958 roku pracował u swoich rodziców na gospodarstwie.

 

Od listopada 1958 do kwietnia 1959 roku był kandydatem do Zakonu prowincji św. Jadwigi i przebywał w Kłodzku. Tam też od kwietnia 1959 roku do listopada 1961 roku był tercjarzem.

 

Do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi został przyjęty poprzez obłóczyny w Prudniku dnia 14. listopada 1961 roku, a po roku nowicjatu złożył pierwszą profesję zakonną 20. listopada 1962 roku. także w Prudniku.

 

Następnie był juniorystą kolejno w klasztorach: Góra św. Anny, Kłodzko, Gliwice, Nysa i Prudnik.

 

Swoją wieczystą profesję zakonną złożył dnia 20. listopada 1966 roku w Prudniku. Tam też przebywał jako gospodarz do sierpnia 1973 roku, kiedy został przeniesiony na Górę św. Anny także w roli gospodarza, którym tam był do roku 1976.

 

Od 1976 roku przebywał na terenie naszej prowincji zakonnej i pełnił funkcję zakrystiana w Bytomiu do 1978 roku. Tam zapisał się do Liceum Ogólnokształcącego dla pracujących (zaoczne) i otrzymał świadectwo jego ukończenia w marcu 1978 roku.

 

Następnie przez trzy semestry studiował filozofię w naszym WSD w Katowicach-Panewnikach. W tym czasie, w listopadzie 1979 roku otrzymał oficjalną zgodę na pełne przejście do naszej prowincji zakonnej.

 

Od czerwca 1980 do 1983 roku przebywał w Poznaniu w charakterze furtiana i zakrystiana, a jednocześnie w latach 1980-1982 ukończył w Poznaniu Studium Katechetyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym.

 

W czerwcu 1983 roku został wysłany do Sankt Pölten w Austrii, gdzie był zakrystianem i tam też od listopada tego roku pełnił posługę "Kommunionhelfers" diecezji Sankt Pölten, czyli szafarza nadzwyczajnego Komunii św.

 

Od 1985 roku przebywał w Ziemi Świętej będąc w następujących klasztorach: 1985-1992 Nazaret, 1992-1995 Jerusalem - Dominus Flevit, 1995-1996 Kafarnaum, 1996-1999 Emaus, 1999-2005 Nazaret, 2005-2009 Betlejem.

 

Dnia 25. lipca 1993 roku w Katowicach-Panewnikach otrzymał święcenia diakonatu z rąk ks. bpa Gerarda Bernackiego.

 

W 2009 roku, ze względu na stan zdrowia, wrócił do Polski i został skierowany od listopada tego roku do Miejskiej Górki, gdzie przebywał do śmierci, tj. 5. sierpnia 2013 roku

 

Brat diakon Franciszek Sulkowski żył 73 lata, w Zakonie 52, w stanie diakonatu 20 lat.

 

Został pochowany 7. sierpnia 2013 roku w Miejskiej Górce na cmentarzu przyklasztornym.