Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

br. Cecylian Zygmunt Machalica

br. Cecylian Zygmunt Machalica
Data śmierci:
2013-09-01
Zmarł w Kobylinie, żył 59 lat, w zakonie 31 lat, pochowany w Kobylinie.

Brat Cecylian Zygmunt Machalica urodził się  28.03.1954 roku w Pszczynie z rodziców Jana Machalicy i Ma³gorzaty z d. Twardzik.

 

Mając siedem lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej, którą ukończył w 1969 roku. Naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących przy Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach, którą ukończył w 1973 roku z zawodem aparatowy procesów chemicznych.

 

Pracował w Rafinerii do 1979 roku, a po zwolnieniu się pracował w Pszczynie w Transporcie Handlu Wewnętrznego. Później pracował jako pomocnik murarza przy remoncie klasztoru Sióstr Służebniczek NMP w Panewnikach.

 

Idąc za głosem powołania zakonnego i chcąc swe życie zrealizować w duchu św. Franciszka z Asyżu, zgłosił się do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce jako kandydat na brata zakonnego.

 

W lipcu 1982 roku został przyjęty i od 9 sierpnia rozpoczął postulat w klasztorze w Kobylinie. Tam, 31.08.1982 roku, został przyjęty do nowicjatu przez ministra prowincjalnego o. Damiana Szojdę – otrzymał habit zakonny i imię zakonne Cecylian.

 

Nowicjat odbył w klasztorze w Osiecznej, gdzie 27.08.1983 roku wikariusz prowincjalny o. Hipolit Lipiński przyjał od niego pierwsze przyrzeczenia zachowywania rad ewangelicznych.

 

Po nowicjacie domem zakonnym do którego został skierowany był klasztor w Wieluniu – stamtąd dojeżdzał do ogrodnictwa w Częstochowie celem przyuczenia się pracy w szklarni.

 

Dnia 9 lutego 1984 r.opuścił Wieluń i na mocy obediencji udał się do Panewnik w charakterze ogrodnika. Przez pewien czas wypełniał tam także obowiązki furtiana.

 

Po dwuletnim pobycie w Panewnikach skierowany został 11.03.1986 roku do klasztoru kobylińskiego, by tam podjął posługę zakrystiana.

 

Po kapitule w 1989 roku został przeznaczony 23.08.1989 roku do Osiecznej i zlecono mu pracę w kuchni. Przebywając w Osiecznej złożył 12.05.1990 roku na ręce ministra prowincjalnego o. Hipolita Lipińskiego profesję uroczystą.

 

Kiedy w 1991 roku powstała prowincja św. Franciszka, domem nowicjatu prowincji Wniebowzięcia NMP został klasztor w Miejskiej Górce, tam też został 15.07.1991 roku został skierowany, by pełnić funkcję kucharza – przebywał tam 3 lata.

 

Przez następne dwa lata (25.09.1994-21.06.1996) był kucharzem w klasztorze w Bensheim.

 

Następnie wrócił do kraju i przez 5 lat, jako zakrystian, pełnił posługę w kościele klasztornym w Częstochowie (1996-2001).

 

Kolejnym klasztorem w którym przebywał był klasztor w Opolu, do którego przybył 25.08.2001 roku jako furtian i kucharz. Został wybrany dyskretem tego klasztoru.

 

Stamtąd na mocy obediencji z 18.11.2002 roku udał się do Panewnik, gdzie po ukończeniu kursu przyuczającego do zawodu kucharza i kierownika małej gastronomii w Załadzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (01.09.2003-27.01.2004) pracował w klasztornej kuchni. Jego pobyt w Panewnikach trwał 7 lat (do 2009 roku).

 

Ostatnim Jego klasztorem był Kobylin, do którego skierowany został 05.12.2009 roku. Zajmował się tam aą do śmierci gospodarstwem i ogrodnictwem.

 

Zmarł 01.09.2013 roku w zabudowaniach gospodarczych.

 

Brat Cecylian Zygmunt Machalica przeżył 59 lat, w zakonie 31.