Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

br. Klaudiusz Piotr Namysło

br. Klaudiusz Piotr Namysło
Data śmierci:
2014-03-24
Zmarł w Berchtesgaden (D), żył 36 lat, w zakonie 18 lat, pochowany w Malni.

Brat Klaudiusz Piotr Namysło OFM urodził się 06.07.1977 roku w Krapkowicach z rodziców Piotra Namysło i Eryki z domu Kern.

 

Mając siedem lat rozpoczął w 1984 roku naukę w Szkole Podstawowej w Malni, którą ukończył w roku 1992roku. Naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej Opolu i ukończył ją w 1995 roku z zawodem ślusarza.

 

Idąc za głosem powołania zakonnego i chcąc swe życie zrealizować w duchu św. Franciszka z Asyżu, zgłosił się w 1995 roku do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce jako kandydat na brata zakonnego, z zamiarem uzupełnienia w przyszłości swego wykształcenia w zakresie szkoły średniej i podjęcia studiów w WSD w Panewnikch. W lutym 1995 roku został przyjęty i od lipca rozpoczął postulat w klasztorze w Chorzowie-Klimzowcu. Tam, 26.08.1995 roku, został przyjęty do nowicjatu przez ministra prowincjalnego o. Damiana Szojdę – otrzymał habit zakonny i imię zakonne Klaudiusz. Nowicjat odbył w klasztorze w Miejskiej Górce, gdzie 24.08.1996 roku o. prowincjał Damian Szojda przyjął od niego profesję czasową.

 

Po nowicjacie, zgodnie ze swoim pragnieniem, udał się do klasztoru w Wieluniu i rozpoczął naukę w Technikum Wieczorowym, jednak z powodów zdrowotnych był zmuszony przerwać naukę. Po dwóch latach pobytu w Wieluniu został przeniesiony do Panewnik, gdzie spełniał różne posługi, w sposób szczególny oddając się krawiectwu. Po roku, dnia 25.10.1999 roku został ustanowiony Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej.

 

W kaplicy domowej klasztoru panewnickiego złożył 30.09.2000 roku na ręce ministra prowincjalnego o. Józefa Czury profesję uroczystą.

 

W roku 2002 zgłosił gotowość posługiwania poza granicami kraju. Został skierowany do klasztoru w Berchtesgaden w Niemczech, gdzie przebywał aż do śmierci. Pełnił tam posługę furtiana, zakrystiana, kucharza i krawca. Ponadto przez sześć lat był wikariuszem domu (2004-2010), a od 2004 roku także ekonomem tamtejszego klasztoru.

 

Zmarł w nocy 24 marca 2014 roku, w szpitalu.

 

Brat Klaudiusz Piotr Namysło przeżył 36 lat, w zakonie 18.

 

Ceremonie pożegnalne odbyły się 27 marca w kościele klasztornym w Berchtesgaden, natomiast pogrzeb miał miejsce 29 marca w jego rodzinnej parafii w Malni, koło Krapkowic – tam też został pogrzebany.