P. Ferdinand Kohler
P. Ferdinand Kohler
Data: 2020-08-11

Na początku sierpnia swoje 85 urodziny obchodził P. Ferdinand Kohler, który od wielu lat, jako przewodniczący związku gmin Bregenzerwaldu pełni funkcje opiekuna klasztoru w Bezau (Austria). Dostojny jubilat, pełniący w latach 70-tych funkcje burmistrza i przewodniczącego związku gmin, po opuszczeniu przez kapucynów klasztoru w Bezau w latach 70 ub. w., postawił sobie za cel znaleźć zakon, który przejmie ich obowiązki. W tym celu odbył wiele podroży po Europie m.in. do Francji, Włoch, Jugosławii i RFN oraz za żelazną kurtynę do PRL. Ówczesny Prowincjał panewnicki o. dr Damian Szojda wyraził zgodę na przyjazd braci, co zaowocowało umową podpisaną na 33 lata. W 2012 r.urzędujący Prowincjał o. dr Ezdrasz Biesok podpisał nową umowę na czas nieokreślony. Z okazji 85-tych urodzin P. Ferdinanda, jako wyraz swojej wdzięczności za jego ponad 40-letnią posługę, bracia z Bezau zaprosili do świętowania przy wspólnym stole burmistrzów należących do związku gmin, franciszkanów oraz opiekunów klasztorów z Dornbirn i Bludenz. W imieniu wspólnoty z Bezau o. Prezes Kolumban złożył życzenia P. Ferdinandowi a także przekazał błogosławieństwo papieskie oraz życzenia o. Prowincjała. W imieniu burmistrzów życzenia złożył burmistrz z Bezau P. Gerhard Steurer. Opiekunowie klasztorów z Dornbirn – P. Elmar Mayer i z Bludenz – P. Heinz Seeburger, podkreślili wielki wkład P. Ferdinanda w historię i życie Kościoła lokalnego. P. Ferdinandowi życzymy wielu łask Bożych i opieki św. Ojca naszego Franciszka.