Panel naukowy
Panel naukowy
Data: 2017-08-10

4 sierpnia 2017 roku w Brisbane (Australia), o. dr Sergiusz M. Bałdyga poprowadził panel naukowy na międzynarodowej konferencji w dziedzinie tłumaczeń, zorganizowanej przez światową Federację Tłumaczy (FIT – International Federation of Translators). Panel nosił tytuł "Religijne tłumaczenia ustne w nowych sytuacjach geopolitycznych i kontekstach społecznych". Celem panelu było wypełnienie swoistej luki w dotychczasowych badaniach i zaproponowanie refleksji nad poziomem przygotowania, kompetencji i roli tłumaczy ustnych z punktu widzenia zróżnicowanych kontekstów wspólnoty w różnorakich regionach geograficznych.

 

W panelu wzięły udział: prof. Olgierda Furmanek z Instytutu Studiów Tłumaczeniowych na Uniwersytecie "Wake Forest" w USA oraz prof. Hayne Shin z Handong Global University w Pohang (Korea).