Papież Franciszek
Papież Franciszek
Data: 2021-02-13

Papież Franciszek na zblijażcy się Wielki Post wystosował Orędzie, w którym podkreśla, że: "Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość."

 

 

W skrócie:

Szczera wiara:

1) pozwolić dotknąć się Słowem Bożym

2) poszcząć mam stawać się "ubogim z ubogimi"

3) przyjmując Boga uwalniam się od tego, co mnie na codzień przytłacz

 

Żywa nadzieja:

1) historia człowieka nie kończy się na jego błędach - Pan Bóg ciągle wychodzi z inicjatywą, by człowiekowi pomóc

2) nadzieja wypływa z cierpliwości Boga do człowieka, a także Jego inicjatywy pojednania i pragnienia słowa, które nie rani, lecz dodaje otuchy

3) skupienie i modlitwa pozwala na oświecenie wyzwań i wyborów

 

Czynna miłość:

1) wzajemna więź międzyludzka - w miłości cieszę się kiedy inny wzrasta, smucę się kiedy bliźni jest w udręce

2) w miłości dostrzegam tych, którzy potrzebują pomocy

 

 

Całe orędzie można przeczytać na stronie watykańskiej: