Pielgrzymka nowicjuszy do nowicjatu
Pielgrzymka nowicjuszy do nowicjatu
Data: 2014-09-05

„Idźcie na cały świat...”. Powołaniem każdego brata mniejszego jest głoszenie Słowa Bożego, o czym przypominają nam najważniejsze dokumenty zakonu.

 

Pierwszego września rozpoczęliśmy piękny rok nowicjatu. Po porannej Mszy św. udaliśmy się pieszo z dotychczasowego domu postulanckiego w Kobylinie do domu nowicjackiego w Miejskie Górce. W trakcie naszej pielgrzymki przeżywaliśmy dzień skupienia. Przypatrywaliśmy się swojemu powołaniu i porównywaliśmy je do drogi, którą wspólnie kroczyliśmy do sanktuarium św. Franciszka. Podobnie jak w życiu zakonnym, tak i na naszej drodze pielgrzymkowej doświadczaliśmy wiele radości, ale i zmęczenia. Uczyliśmy się, że w takich momentach pomocą jest dla nas modlitwa, sakramenty i wspólnota. Pięknym doświadczeniem była wizyta u pewnej rodziny, która zaprosiła nas do siebie. Zrozumieliśmy wówczas, że im mniej posiadamy, tym więcej możemy dać. Tylko ubóstwem można ubogacić innych. Na koniec naszego pielgrzymowania modliliśmy się za naszych starszych braci, szczególnie za tych, którzy czują się zmęczeni drogą pielgrzymowania w zakonie, aby Najświętsza Maryja Panna wyprosiła dla nich potrzebne siły na dalsze lata franciszkańskiej drogi. Wszystkich Braci i Czytelników prosimy o modlitwę w intencji nowicjatu, my także zapewniamy o pamięci modlitewnej.

 

Niech Pan Was obdarzy Pokojem!