Platon i presokratycy
Platon i presokratycy
Data: 2017-03-28

Od dnia 28 marca 2017 roku nasza prowincja cieszy się nowym doktorem nauk humanistycznych. Tego dnia na Wydziale Filozofii UP JP II w Krakowie miała miejsce obrona pracy doktorskiej o. Dydaka Rycyka OFM. Tytuł pracy: "Rozumienie eidos u Platona. Próba odczytania znaczenia i funkcji eidos w myśleniu Platona w konteksćie filozofii presokratyków".

 

Promotorem pracy była s. dr hab. Teresa Obolevitch, prof. UPJP II, natomiast promotorem pomocniczym o. dr Kleofas Gródek OFM.

Recenzenci pracy: prof. Seweryn Blandzi (PAN Warszawa) oraz prof. Marian Wesoły (UAM Poznań).

 

Naszą prowincję reprezentował minister prowincjalny o. Antonin Brząkalik OFM oraz o. dr Sergiusz Bałdyga OFM.