Pod budowę kościoła
Pod budowę kościoła
Data: 2018-02-27

W piątek, 23 lutego br. Parafia św. Antoniego z Padwy w Starych Panewnikach obchodziła 60. rocznicę przejęcia byłej restauracji z przeznaczeniem na kaplicę. Z tej racji, podczas Mszy św. o godz. 17.00 wspólnota parafialna wraz ze swoimi duszpasterzami dziękowała Bogu za wszystkich Dobroczyńców, Fundatorów, a także ojców i braci, którzy posługują i posługiwali w naszej parafii, począwszy od o. Korneliusza, o. Ksawerego i o. Damiana.

 

 

Następnego dnia proboszcz o. Serafin Sputek OFM wraz z o. Antonim Rojkiem OFM udali się do sanktuarium św. Antoniego w Padwie, by w tej samej intencji odprawić Mszę św. i przy grobie Patrona parafii powierzyć Bogu dzieło budowy nowego kościoła i klasztoru.

 

 

Przed Mszą św. miało miejsce wręczenie o. proboszczowi kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła. Kamień pochodzi z bazyliki papieskiej św. Antoniego, a wręczenia dokonał o. Oliviero Svanera OFMConv., rektor sanktuarium. Do kamienia został dołączony certyfikat stwierdzający autentyczność pochodzenia wraz z medalem Papieskiej Bazyliki św. Antoniego z Padwy.

 

O. proboszcz Serafin został poproszony o wpis do specjalnej kroniki sanktuaryjnej, w której zapisał m. in. słowa wdzięczności Panu Bogu za dar posługi w parafii, której patronuje Cudotwórca Boży, podziękował także Stróżom Grobu św. Antoniego za dar kamienia z tego świętego miejsca pod budowę nowej świątyni w Starych Panewnikach. Wzywając wstawiennictwa św. Antoniego, prosił Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym o opiekę nad wspólnotą zakonną i parafialną, a także zawierzył św. Antoniemu dzieło budowy nowego kościoła i klasztoru.